Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Pobierz formularz w formacie PDF

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

 

Kto wypełni PIT-37?

Zgodnie z ustawą o PIT z dnia 26 lipca 1991 roku, deklaracja PIT-37 przeznaczona jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy czy organu rentowego, opodatkowane skalą podatkową. Innymi słowy PIT-37 wypełnić musisz, jeśli sam nie naliczałeś i nie odprowadzałeś zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i jesteś pewien, że twoją formą opodatkowania jest skala podatkowa.

Najczęściej w ramach rozliczenia rocznego PIT-37 rozliczają się z fiskusem osoby, które pracowały na etacie u pracodawcy lub pracodawców, wykonywały umowę zlecenie czy też pobierały rentę i emeryturę. Z PIT-37 korzystają ponadto ci, dla których źródeł zarobkowania w tamtym roku podatkowym było:

 • Fundusz Pracy lub  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • realizacja praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • praca przysługująca tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • umowa aktywizacyjna.

Informacje podatkowe

Dla wielu młodych podatników, którzy nigdy wcześniej nie wypełniali samodzielnie swoich deklaracji PIT-37 problemem jest przede wszystkim to, skąd mają wziąć informację do rozliczenia podatkowego. Przy pracy etatowej i na umowie zleceniu pracodawcy obowiązkowo przekazują podatnikom informacje PIT-11. Dla emerytów i rencistów będzie to informacja na druku PIT-40A. Bez względu na jej typ, zawiera ona wszystkie podstawowe dane do wpisania następnie w formularzu PIT-37. Wystarczy przenieść takie dane w odpowiednie pola deklaracji rocznej.

Przez internet czy papierowy formularz?

Dla samodzielnego pierwszego rozliczenia podatkowego znacznie łatwiej będzie podatnikowi rozliczyć się w trybie online, przy użyciu dobrego programu komputerowego lub aplikacji. Takie programy wyposażone są zwykle w kreator, który krok po kroku podpowiada, co wpisać w poszczególne pola formularza. Zawsze można skorzystać z jego podpowiedzi, a po wpisaniu wymaganych wartości liczbowych, wyliczy podatek należny fiskusowi.

Jak płacić podatek?

Skala podatkowa, czyli właściwa forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla formularza PIT-37, zakłada dwa progi dochodu i dwie stawki podatku. W efekcie podatek należy wyliczyć w takiej deklaracji podatkowej w następujący sposób:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodów poniżej granicy 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku (zmniejszająca podatek) jest zależna obecnie od wysokości dochodu podatnika i może wynieść:

 • 1440 zł - w przypadku dochodów, które u podatnika nie będą wyższe niż 8000 zł,
 • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 883,98 zł x (Podstawa opodatkowania - 8000 zł)/ 5000 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8000 zł, a nieprzekraczającej jednocześnie kwoty 13 000 zł,
 • 556,02 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13 000 zł i niższej niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wynikającą z następującego wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania - 85 528 zł)/ 41 472 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Ulgi i odliczenia podatkowe

Ważnym punktem rozliczenia na druku PIT-37 są ulgi i preferencje podatkowe. W jego przypadku podatnicy mogą bowiem składać rozliczenie PIT wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Zyskują na tym zwykle niższy podatek do zapłaty dla fiskusa i mogą wypracować pokaźny zwrot podatkowy.

Przy rozliczaniu PIT-37 powinni zastanowić się również czy będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej. Do dyspozycji polskich podatników fiskus pozostawił ulgę rodzinną, limitowaną dla osób wychowujących tylko jedno dziecko, a także ulgę rehabilitacyjną, czy ulgę na darowiznę. To tylko jedne z wielu odliczeń, jakich można dokonać w PIT-37 przy spełnieniu wymaganych ustawą warunków.

PIT-37 - omawiamy formularz pod kątem pytań podatników

Dla kogo właściwie przeznaczony jest formularz PIT-37? Czy podatnicy, którzy pracują na etacie i uzyskują równolegle dochody z wynajmu mieszkania także będą mogli rozliczyć się przy użyciu tego druku? Jaka jest podstawa opodatkowania w takim przypadku? Jaką kwotę wolną od podatku można zastosować? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. To vademecum wiedzy o deklaracji PIT-37 i rozliczaniu się za jej pośrednictwem z urzędem skarbowym.

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

PIT-37 jako rozliczenie pracownika etatowego

Podstawą zatrudnienia pracownika może być umowa o pracę, której funkcjonowanie uregulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Po podpisaniu umowy dana osoba staje się pracownikiem etatowym, który uzyskuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy, w umówionej kwocie i umówionym wcześniej terminie. To dochód z wykonywanej pracy zawodowej, ponieważ pracodawca odprowadza przed wypłatą wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od każdego zatrudnionego do urzędu skarbowego. Na koniec roku sporządza zaś informację podatkową PIT-11, która stanowi dla pracownika podstawę dla deklaracji rocznej PIT-37. Jak powinno wyglądać prawidłowo takie rozliczenie roczne i czy zeznania podatkowe pracownika zawsze są składane na takim druku?

PIT-37 jako e-deklaracja - skorzystaj z naszego poradnika!

Jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody wyłącznie z pracy na etacie i nie masz obowiązku doliczenia do swoich dochodów również dochodów małoletnich dzieci, to będziesz rozliczał się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37. Sprawdź, jak tego dokonać i w jaki sposób powinna być wypełniona e-deklaracja podatkowa PIT-37.

Jak szybko wypełnić PIT-37 (rozliczenie indywidualne)?

PIT-37 jest drukiem podatkowym, który daje szerokie możliwości zastosowania ulg i preferencji podatkowych. Można złożyć takie rozliczenie PIT wraz z małżonkiem lub z wykorzystaniem statusu samotnego rodzica, jeśli podatnicy spełniają odpowiednie założenia dla skorzystania z takich trybów rozliczeń. Dziś jednak przyjrzymy się bliżej, jak złożyć rozliczenie indywidualne PIT-37. Kto posłuży się takim drukiem i jak można go wypełnić szybko, skutecznie i poprawnie, wraz z zastosowaniem mechanizmów legalnej optymalizacji podatkowej?