Pytania o PIT-37 - jak wypełnić, do kiedy złożyć?

Pobierz formularz w formacie PDF

Masz obowiązek rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem formularza PIT-37? Sprawdź z nami, jakie terminy na składanie takich zeznań rocznych PITy cię obowiązują i w jaki sposób powinieneś wypełnić wszystkie przeznaczone dla ciebie pola formularza podatkowego.

 

PIT-37 - dla kogo jest przeznaczony?

PIT-37 wypełniasz jako polski rezydent podatkowy, objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, o ile w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś wyłącznie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, z wykorzystaniem skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że nie spoczywał na tobie obowiązek obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z deklaracji PIT-37 skorzystają między innymi:

 • pracownicy etatowi,
 • zleceniobiorcy,
 • osoby wykonujące umowy o dzieło,
 • stypendyści,
 • emeryci i renciści,
 • osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia itp.

Podatek w deklaracji PIT-37

Ważnym elementem każdej deklaracji podatkowej jest wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatku należnego fiskusowi. W twoim przypadku, w zeznaniu PIT-37 podatek dla fiskusa obliczasz od podstawy, którą jest twój dochód. Dochód zaś rozumiany jest jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Obliczasz podatek według dwóch stawek:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodu poniżej 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Do tego możesz zmniejszyć podstawę opodatkowania, korzystając z przynależnej ci kwoty wolnej od podatku. Wynosić może ona:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

Jak wypełnić poszczególne pola formularza?

Na pierwszej stronie formularza PIT-37 wpisujesz swój numer identyfikacji podatkowej, czyli numer PESEL, własne dane osobowe i adresowe, nazwę urzędu skarbowego, do którego kierujesz zeznanie, a także fakt, czy jest to zeznanie podatkowe czy jego korekta. Możesz wybrać, w jaki sposób rozliczysz się z fiskusem - osobiście, ze współmałżonkiem lub na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Musisz też u góry formularza wpisać, za który rok podatkowy się rozliczasz. Później przystępujesz do właściwego rozliczenia swoich dochodów z poprzedniego roku podatkowego.

W części C formularza wpisujesz dochody bądź straty ze źródeł przychodów. Musisz podać kwotę przychodów, kosztów ich uzyskania, dochód lub stratę podatkową oraz zaliczkę na PIT pobraną przez płatnika. W części D wpisujesz odliczenia od dochodu, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, ulgę odsetkową czy dochód po odliczeniach. Kolejna część E powinna wskazywać podstawę opodatkowania i obliczenie podatku, a część F odliczenia od podatku. W części G obliczasz właściwe zobowiązanie podatkowe, podajesz sumę zaliczek pobranych przez płatników oraz różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek, jakie pobrał płatnik. Część H poświęcona jest informacjom o dochodach wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy. Część I jest wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz wybranej przez ciebie organizacji pożytku publicznego. W części J wpisać powinieneś informacje uzupełniające, które dotyczą szczegółowego celu przekazania 1 proc. podatku dla OPP, a w części K wskazać informację o załącznikach, jakie dołączasz do swojego głównego rozliczenia podatkowego. Ostatnia część L to oświadczenie i podpis podatnika, wraz z podpisem współmałżonka, o ile tak składasz PIT-37. Może się tu podpisać także twój pełnomocnik, jeśli rozliczasz się za jego pośrednictwem.

Termin składania zeznania PIT-37

Masz czas do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego na złożenie zeznania podatkowego PIT-37 za poprzedni rok podatkowy. Jeśli dzień ten przypada na sobotę lub niedzielę, to termin graniczny rozliczenia podatkowego zostanie przesunięty na 2 maja.

Formularz PIT-37 - aktualne informacje, przewodnik po druku

Formularze PIT zawsze powinny być dobierane przez podatników pod kątem ich źródeł opodatkowania oraz metody naliczania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Przedstawiamy skrócony poradnik dotyczący popularnego druku PIT-37. Z naszego artykułu dowiesz się: kto jest uprawniony do rozliczania się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37? Co jest w jej przypadku podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaki numer identyfikacji podatkowej powinno się wpisać na druku PIT-37? W jakim terminie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37 i w jaki sposób?

Czy dochody z umowy o dzieło mogę rozliczyć na PIT-37?

Zatrudnienie w polskich firmach często jest realizowane z pominięciem umowy o pracę. W ten sposób pracodawca może sporo zaoszczędzić. Niejednokrotnie zleca więc wykonanie pewnych prac na podstawie umów o dzieło. Jak takie dochody powinny być rozliczane z fiskusem i czy deklaracja podatkowa PIT-37 będzie odpowiednia dla ich wykazania w zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury.

Czym dokładnie różni się PIT-37 od PIT-36?

Podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 procent, powinien składać zestawienie PIT na druku PIT-36 lub z wykorzystaniem PIT-37. Jakie różnice występują pomiędzy tymi formularzami i dla kogo przeznaczone jest rozliczenie roczne PIT-37, a kto wypełnia PIT-36?

Czy na druku PIT-37 można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Deklaracja PIT-37 wybierana jest przez pracowników etatowych, emerytów, rencistów, jak i stypendystów czy osoby pozyskujące świadczenia z ZUS, dla rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym. To bardzo popularny druk. Sprawdzimy, czy małżonkowie mogą złożyć łączny PIT na druku PIT-37. Dowiesz się również z naszego artykułu, jakie warunki musisz spełnić, aby mieć w ogóle możliwość złożyć wspólny PIT.

Główne cechy druku PIT-37 - dla kogo będzie dobry?

Każdy polski rezydent podatkowy musi rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć deklarację PIT. Podatnicy wybierają odpowiedni dla siebie druk, kierując się przy tym wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródłem pozyskiwania przychodów w poprzednim roku podatkowym. Kiedy wybiorą PIT-37? Dla kogo jest przeznaczona właściwie ta najbardziej popularna deklaracja podatkowa?

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem PIT-37 - sprawdź, jak sporządzić korektę

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracja podatkowa PIT-37 powinna zostać złożona do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, ulega wydłużeniu do kolejnego dnia roboczego, w tym przypadku do 2 maja. Co jednak, jeśli podatnik z różnych powodów spóźnił się ze złożeniem swojej deklaracji PIT-37? Jak w takim wypadku może wyglądać korekta PIT-37?