PIT-37 - wszystkie tajemnice formularza

Pobierz formularz w formacie PDF

Formularze PIT są dopasowane do konkretnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródła pozyskiwania przychodów przez podatnika. Warto podkreślić, że popularne druki podatkowe PIT-37 przeznaczone są w przeważającej większości przypadków dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli i ty wypełniasz taki druk, na pewno zainteresuje cię niniejszy poradnik, jak prawidłowo rozliczać się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37 i o czym koniecznie trzeba przy tym pamiętać?

 

PIT-37 nie tylko dla pracowników

Tym, co najbardziej interesuje podatników jest to, dla kogo przeznaczony jest formularz podatkowy PIT-37. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych trzeba powiedzieć, że będzie on odpowiedni dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika. W roli płatnika mógł występować m.in. pracodawca czy organ rentowy lub emerytalny. Pracownicy etatowi, renciści, emeryci wypełniają bez wątpienia PIT-37 jako swoją roczną deklarację podatkową, ale do ich grona dołączą wszystkie te osoby, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody z takich źródeł jak:

 • Fundusz Pracy lub z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • byciem członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • realizacja praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • praca przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • umowa aktywizacyjna.

Natomiast nawet będąc pracownikiem etatowym, nie rozliczysz się na druku PIT-37, jeśli obowiązkowo będziesz musiał doliczyć do swoich dochodów również dochody pozyskane przez małoletnie dzieci.

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla PIT-37 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy twoim przychodem w ciągu całego roku podatkowego a kosztem jego uzyskania, tj. kosztem podatkowym. Podatek wyliczasz zgodnie z wybraną stawką podatku przyporządkowaną do kwoty dochodu:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodów poniżej granicy 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Stąd też mówi się o tej metodzie skala podatkowa progresywna, ponieważ podatek wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.

Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

Wymieniona powyżej kwota zmniejszająca podatek związana jest z kwotą wolną od podatku. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości dochodu rocznego. Stosownie do nowelizacji art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota ta obliczana w rocznej deklaracji podatkowej w 2018 roku wyniesie:

 • 1440 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku, która nie będzie przekraczała kwoty 8000 zł,
 • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 883,98 zł x (Podstawa opodatkowania - 8000 zł)/ 5000 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8000 zł, a nieprzekraczającej jednocześnie kwoty 13 000 zł,
 • 556,02 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13 000 zł i niższej niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wynikającą z następującego wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania - 85 528 zł)/ 41 472 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Wypełniamy formularz PIT-37

Druk PIT-37 możesz rozliczyć posługując się papierowym lub elektronicznym formularzem. Podstawą jego wypełniania jest informacja podatkowa, np. PIT-11 od pracodawcy. Takich informacji podatkowych może być więcej niż jedna i wszystkie będziesz musiał ująć w deklaracji PIT-37.

W deklaracji podatkowej PIT-37 obowiązkowo będziesz musiał wpisać:

 • numer identyfikacji podatkowej - w twoim przypadku będzie to numer PESEL,
 • dane urzędu skarbowego, do którego kierujesz zeznanie oraz rok podatkowy,
 • dane  podatnika (imię, nazwisko itd.),
 • tryb rozliczenia - samodzielnie, z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Później przystępujesz do właściwego rozliczenia swoich dochodów z poprzedniego roku podatkowego. Możesz uwzględnić koszty podatkowe, ulgi, m.in. ulgę na dziecko, na rehabilitację czy darowiznę oraz przekazanie 1 proc. podatku należnego fiskusowi na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na formularzu papierowym nie zapomnij na końcu w odpowiednim okienku umieścić swój własnoręczny podpis. Nie będzie on wymagany przy elektronicznym rozliczeniu PIT-37.

PIT-37 w postaci rocznego rozliczenia jako e-deklaracja

Popularnym formularzem podatkowym PIT jest rozliczenie roczne PIT-37. Jest ono adresowane do tych wszystkich podatników, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, co przekłada się na stosowanie skali podatkowej dla wykazania rocznego podatku należnego fiskusowi. PIT-37 można składać w formie tradycyjnej, czyli jako papierowy formularz, albo jako formularz elektroniczny. Jak powinna być składana e-deklaracja podatkowa PIT-37? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego tekstu. Dzięki temu bez trudu złożysz swój PIT-37 w formie e-deklaracji i dopełnisz tym samym swojego obowiązku wobec fiskusa w sposób nowoczesny i wygodny.

PIT-37 - jak wypełnić papierowy formularz?

Deklaracja podatkowa PIT-37 może być z powodzeniem wypełniana online albo też podatnik może wybrać dla siebie formularz papierowy tego samego rodzaju. Oba są przez fiskusa traktowane na równi względem siebie. Jeśli jesteś zdecydowany na to, aby PIT-37 wypełnić na papierowym druku, przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak tego dokonać zgodnie z przepisami aktualnej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto rozlicza się na PIT-37, a kto na PIT-36?

Rozliczenie PIT składane co roku przez polskich rezydentów podatkowych, musi być wypełnione na odpowiednim formularzu PIT. Druki podatkowe odpowiadają konkretnym metodom i źródłom opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z najbardziej popularnych metod, według której oblicza się i odprowadza podatek PIT do urzędu skarbowego, jest skala podatkowa. Dla niej przeznaczone są dwa formularze: PIT-36 i PIT-37. Kiedy i dla kogo dany formularz będzie miał swoje zastosowanie?

PIT-37 jako rozliczenie pracownika etatowego

Podstawą zatrudnienia pracownika może być umowa o pracę, której funkcjonowanie uregulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Po podpisaniu umowy dana osoba staje się pracownikiem etatowym, który uzyskuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy, w umówionej kwocie i umówionym wcześniej terminie. To dochód z wykonywanej pracy zawodowej, ponieważ pracodawca odprowadza przed wypłatą wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od każdego zatrudnionego do urzędu skarbowego. Na koniec roku sporządza zaś informację podatkową PIT-11, która stanowi dla pracownika podstawę dla deklaracji rocznej PIT-37. Jak powinno wyglądać prawidłowo takie rozliczenie roczne i czy zeznania podatkowe pracownika zawsze są składane na takim druku?

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

PIT-37 - omawiamy formularz pod kątem pytań podatników

Dla kogo właściwie przeznaczony jest formularz PIT-37? Czy podatnicy, którzy pracują na etacie i uzyskują równolegle dochody z wynajmu mieszkania także będą mogli rozliczyć się przy użyciu tego druku? Jaka jest podstawa opodatkowania w takim przypadku? Jaką kwotę wolną od podatku można zastosować? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. To vademecum wiedzy o deklaracji PIT-37 i rozliczaniu się za jej pośrednictwem z urzędem skarbowym.