PIT-37 w postaci rocznego rozliczenia jako e-deklaracja

Pobierz formularz w formacie PDF

Popularnym formularzem podatkowym PIT jest rozliczenie roczne PIT-37. Jest ono adresowane do tych wszystkich podatników, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, co przekłada się na stosowanie skali podatkowej dla wykazania rocznego podatku należnego fiskusowi. PIT-37 można składać w formie tradycyjnej, czyli jako papierowy formularz, albo jako formularz elektroniczny. Jak powinna być składana e-deklaracja podatkowa PIT-37? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego tekstu. Dzięki temu bez trudu złożysz swój PIT-37 w formie e-deklaracji i dopełnisz tym samym swojego obowiązku wobec fiskusa w sposób nowoczesny i wygodny.

 

Kto uprawniony jest do rozliczania się za pomocą druku PIT-37?

Jeśli tylko i wyłącznie w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane skalą podatkową, czyli według jednej z dwóch stawek - 18 i 32 proc. podatku, a wypłacał je płatnik zaliczek na podatek dochodowy, to rozliczysz się z fiskusem, wykorzystując w tym celu deklarację podatkową PIT-37. Inaczej ujmując tę kwestię, to PIT-37 jest odpowiednim drukiem na roczne rozliczenie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla tych wszystkich podatników, którzy pozyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową, ale nie byli jednocześnie zobowiązani ustawowo do samodzielnego odprowadzania do urzędu skarbowego regularnie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W efekcie PIT-37 wypełniają między innymi tacy podatnicy, którzy pozyskiwali dochody z tytułu:

 • pracy zawodowej - np. na etacie,
 • stypendiów,
 • emerytur,
 • rent,
 • zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
 • zasiłków pieniężnych z ZUS,
 • świadczeń z FP i FGŚP,
 • należności z tytułu bycia członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • działalności wykonywanej osobiście,
 • praw autorskich,
 • umowy aktywizacyjnej,
 • pracy osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Podstawa opodatkowania

Bardzo ważna w każdym PIT - i PIT-37 nie jest od tego wyjątkiem - będzie podstawa, od której naliczasz podatek należny fiskusowi. Jest to tak zwana podstawa opodatkowania, którą w przypadku PIT-37 jest twój dochód, rozumiany jako różnica pomiędzy uzyskanym w ciągu roku podatkowego przychodem a kosztem podatkowym, czyli kosztem uzyskania przychodu.

Podatek dochodowy wyliczysz przy okazji wypełniania deklaracji PIT-37 na następujących zasadach:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota zmniejszająca podatek w 2017 roku zależna jest od wysokości dochodu pozyskanego przez ciebie w poprzednim roku podatkowym. Wynosi ona w zależności od kwoty dochodu:

 • 1188 zł - w przypadku dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - w przypadku dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - w przypadku dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - w przypadku dochodu powyżej 85 528 zł.

Jak rozliczać PIT-37 online?

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś złożył PIT-37 jako e-deklarację podatkową roczną. Wcale nie musisz wiedzieć, jak obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani jaki podatek zapłacisz fiskusowi. Program bezpłatny z opcją e-deklaracji - sam to wszystko oszacuje, na podstawie wcześniej podanych przez ciebie kwot przychodu czy kosztu jego uzyskania.

Jedynym warunkiem, jaki będziesz musiał obowiązkowo spełnić przy wypełnianiu PIT-37 jako e-deklarację podatkową, to weryfikacja tożsamości. Musisz wpisać kwotę przychodu z poprzedniego zeznania PIT (czyli z zeszłego roku), a system sprawdzi, czy jest ona poprawna. Jeśli tak, wtedy e-deklaracja PIT-37 zostanie złożona poprawnie. Otrzymasz na potwierdzenie tego faktu UPO - urzędowe potwierdzenie odbioru - i rozliczysz się całkowicie w trybie e-deklaracji podatkowych, bez wychodzenia z domu, wygodnie i skutecznie, korzystając z bezpłatnego programu.

PIT-37 - jak wypełnić papierowy formularz?

Deklaracja podatkowa PIT-37 może być z powodzeniem wypełniana online albo też podatnik może wybrać dla siebie formularz papierowy tego samego rodzaju. Oba są przez fiskusa traktowane na równi względem siebie. Jeśli jesteś zdecydowany na to, aby PIT-37 wypełnić na papierowym druku, przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak tego dokonać zgodnie z przepisami aktualnej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto rozlicza się na PIT-37, a kto na PIT-36?

Rozliczenie PIT składane co roku przez polskich rezydentów podatkowych, musi być wypełnione na odpowiednim formularzu PIT. Druki podatkowe odpowiadają konkretnym metodom i źródłom opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z najbardziej popularnych metod, według której oblicza się i odprowadza podatek PIT do urzędu skarbowego, jest skala podatkowa. Dla niej przeznaczone są dwa formularze: PIT-36 i PIT-37. Kiedy i dla kogo dany formularz będzie miał swoje zastosowanie?

Kto korzysta z deklaracji PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją bardzo popularną wśród polskich podatników. To jeden z dwóch formularzy podatkowych rocznych, który służy jako deklaracja PIT dla osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochód opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej. Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się, kto wypełnić powinien PIT37 i tym samym rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

PIT-37 - wszystkie tajemnice formularza

Formularze PIT są dopasowane do konkretnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródła pozyskiwania przychodów przez podatnika. Warto podkreślić, że popularne druki podatkowe PIT-37 przeznaczone są w przeważającej większości przypadków dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli i ty wypełniasz taki druk, na pewno zainteresuje cię niniejszy poradnik, jak prawidłowo rozliczać się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37 i o czym koniecznie trzeba przy tym pamiętać?

PIT-37 jako rozliczenie pracownika etatowego

Podstawą zatrudnienia pracownika może być umowa o pracę, której funkcjonowanie uregulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Po podpisaniu umowy dana osoba staje się pracownikiem etatowym, który uzyskuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy, w umówionej kwocie i umówionym wcześniej terminie. To dochód z wykonywanej pracy zawodowej, ponieważ pracodawca odprowadza przed wypłatą wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od każdego zatrudnionego do urzędu skarbowego. Na koniec roku sporządza zaś informację podatkową PIT-11, która stanowi dla pracownika podstawę dla deklaracji rocznej PIT-37. Jak powinno wyglądać prawidłowo takie rozliczenie roczne i czy zeznania podatkowe pracownika zawsze są składane na takim druku?

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?