Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

PIT-37 - omawiamy formularz pod kątem pytań podatników

Pobierz formularz w formacie PDF

Dla kogo właściwie przeznaczony jest formularz PIT-37? Czy podatnicy, którzy pracują na etacie i uzyskują równolegle dochody z wynajmu mieszkania także będą mogli rozliczyć się przy użyciu tego druku? Jaka jest podstawa opodatkowania w takim przypadku? Jaką kwotę wolną od podatku można zastosować? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. To vademecum wiedzy o deklaracji PIT-37 i rozliczaniu się za jej pośrednictwem z urzędem skarbowym.

 

Podatnicy rozliczający się na deklaracji PIT-37

Formularzem PIT-37 przy okazji rozliczenia podatkowego rocznego z fiskusem posłużą się wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, a były one opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Można też powiedzieć, że PIT-37 będzie właściwą formą rozliczenia podatkowego, jeśli podatnik nie był zobowiązany do odprowadzania ze swojego wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązek ten realizowali za niego płatnicy, m.in. pracodawca.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT-37 będzie właściwym drukiem na rozliczenie roczne dla podatników pozyskujących dochody z takich źródeł jak:

 • praca zawodowa na etacie,
 • renty lub emerytury,
 • Fundusz Pracy lub z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • realizacja praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • praca przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • umowa aktywizacyjna.

Jeśli pracownik uzyskiwał równolegle z dochodami z pracy etatowej także dochody z najmu prywatnego, opodatkowanego skalą podatkową, nie będzie mógł ich łącznie rozliczyć na deklaracji PIT-37. W takim wypadku będzie musiał posłużyć się drukiem PIT-36, który również jest przeznaczony dla rozliczania dochodów opodatkowanych skalą podatkową, choć takich, gdzie choć jedno ze źródeł to dochód pozyskiwany bez pośrednictwa płatnika.

Podstawa opodatkowania w PIT-37

Przy wypełnianiu druku PIT-37 ważne jest ustalenie poprawnie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest nią dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Od przychodów podatnika, o których informacje można pozyskać np. z druku PIT-11, należy odjąć koszty podatkowe, również wskazane w informacji podatkowej. Następnie oblicza się na tej podstawie podatek należny fiskusowi według zasady:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodów poniżej granicy 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Jaką kwotę wolną od podatku można zastosować w PIT-37?

Druk PIT-37 umożliwi podatnikowi skorzystanie z kwoty wolnej od podatku. Jej wysokość zależna jest od dochodów podatnika i wynosić może:

 • 1440 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku, która nie będzie przekraczała kwoty 8000 zł,
 • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 883,98 zł x (Podstawa opodatkowania - 8000 zł)/ 5000 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8000 zł, a nieprzekraczającej jednocześnie kwoty 13 000 zł,
 • 556,02 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13 000 zł i niższej niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wynikającą z następującego wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania - 85 528 zł)/ 41 472 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Ulgi i odliczenia podatkowe

Kwota wolna od podatku odliczana w deklaracji PIT-37 to nie jedyny sposób, aby podatnik zmniejszył skalę swojego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Może to zrobić również przy użyciu licznych ulg i preferencji. PIT-37 jako jeden z nielicznych formularzy podatkowych PIT pozwala na złożenie deklaracji wspólnie z małżonkiem czy z wykorzystaniem statusu osoby samotnie wychowującej dziecko. W obu przypadkach podatek należny fiskusowi jest obliczany na preferencyjnych zasadach.

Podstawę opodatkowania lub wyliczony podatek na rzecz urzędu skarbowego mogą zostać pomniejszone przy wykorzystaniu ulg podatkowych:

 • ulgi na dziecko - nazywanej również ulgą rodzinną lub prorodzinną,
 • ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki,
 • ulgi na darowiznę - na rzecz kościoła czy organizacji charytatywnej.

To tylko jedne z wielu ulg, które przy spełnianiu przez podatnika odpowiednich warunków ustawowych będzie można zastosować w PIT-37.

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

PIT-37 jako rozliczenie pracownika etatowego

Podstawą zatrudnienia pracownika może być umowa o pracę, której funkcjonowanie uregulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Po podpisaniu umowy dana osoba staje się pracownikiem etatowym, który uzyskuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy, w umówionej kwocie i umówionym wcześniej terminie. To dochód z wykonywanej pracy zawodowej, ponieważ pracodawca odprowadza przed wypłatą wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od każdego zatrudnionego do urzędu skarbowego. Na koniec roku sporządza zaś informację podatkową PIT-11, która stanowi dla pracownika podstawę dla deklaracji rocznej PIT-37. Jak powinno wyglądać prawidłowo takie rozliczenie roczne i czy zeznania podatkowe pracownika zawsze są składane na takim druku?

PIT-37 - wszystkie tajemnice formularza

Formularze PIT są dopasowane do konkretnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródła pozyskiwania przychodów przez podatnika. Warto podkreślić, że popularne druki podatkowe PIT-37 przeznaczone są w przeważającej większości przypadków dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli i ty wypełniasz taki druk, na pewno zainteresuje cię niniejszy poradnik, jak prawidłowo rozliczać się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37 i o czym koniecznie trzeba przy tym pamiętać?

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

PIT-37 jako e-deklaracja - skorzystaj z naszego poradnika!

Jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody wyłącznie z pracy na etacie i nie masz obowiązku doliczenia do swoich dochodów również dochodów małoletnich dzieci, to będziesz rozliczał się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37. Sprawdź, jak tego dokonać i w jaki sposób powinna być wypełniona e-deklaracja podatkowa PIT-37.

Jak szybko wypełnić PIT-37 (rozliczenie indywidualne)?

PIT-37 jest drukiem podatkowym, który daje szerokie możliwości zastosowania ulg i preferencji podatkowych. Można złożyć takie rozliczenie PIT wraz z małżonkiem lub z wykorzystaniem statusu samotnego rodzica, jeśli podatnicy spełniają odpowiednie założenia dla skorzystania z takich trybów rozliczeń. Dziś jednak przyjrzymy się bliżej, jak złożyć rozliczenie indywidualne PIT-37. Kto posłuży się takim drukiem i jak można go wypełnić szybko, skutecznie i poprawnie, wraz z zastosowaniem mechanizmów legalnej optymalizacji podatkowej?