PIT-37 jako rozliczenie pracownika etatowego

Pobierz formularz w formacie PDF

Podstawą zatrudnienia pracownika może być umowa o pracę, której funkcjonowanie uregulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Po podpisaniu umowy dana osoba staje się pracownikiem etatowym, który uzyskuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy, w umówionej kwocie i umówionym wcześniej terminie. To dochód z wykonywanej pracy zawodowej, ponieważ pracodawca odprowadza przed wypłatą wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od każdego zatrudnionego do urzędu skarbowego. Na koniec roku sporządza zaś informację podatkową PIT-11, która stanowi dla pracownika podstawę dla deklaracji rocznej PIT-37. Jak powinno wyglądać prawidłowo takie rozliczenie roczne i czy zeznania podatkowe pracownika zawsze są składane na takim druku?

 

Pracownik jest również podatkiem

Jeśli pracownik uzyskuje wynagrodzenie, to ma dochody, które powinien rozliczyć z fiskusem z wykorzystaniem odpowiedniego druku PIT. Występuje wówczas w roli podatnika, który składa rozliczenie z tytułu uzyskiwanych za pośrednictwem płatnika dochodów, opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Należy powiedzieć, że rozliczenie roczne pracownika najczęściej składane jest na druku PIT-37, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Innymi słowy, formularzem PIT-37 posłużą się wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie byli zobowiązani do odprowadzania ze swojego wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązek ten realizowali za nich płatnicy, m.in. pracodawcy.

Bardzo istotne jest, że PIT-37 powinni wybrać na swoje rozliczenie roczne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszyscy podatnicy, którzy tylko za pośrednictwem płatnika, uzyskiwali przychody ze źródeł położonych na terenie Polski, podlegających opodatkowaniu skalą podatkową.

Jeśli więc pracownik poza pracą na etacie miał np. dochody z tytułu najmu prywatnego rozliczanego za pośrednictwem skali podatkowej, musi rozliczyć się na druku PIT-36. Będzie on dla niego właściwy również i wówczas, gdy podatnik zobowiązany jest wykazać w swojej deklaracji podatkowej dochody małoletnich dzieci. Nie ma przy tym znaczenia, czy wynagrodzenie z pracy na etacie było jedynym źródłem przychodów danego podatnika.

Jak prawidłowo skonstruować rozliczenie PIT-37 pracownika etatowego?

Pracownik przy wypełnianiu deklaracji podatkowej PIT-37 wpisuje swoje dane osobowe, wraz z numerem identyfikacji podatkowej, którym dla niego jest numer PESEL. Wpisuje właściwą jednostkę urzędu skarbowego, do którego kieruje zeznanie oraz oznacza, czy jest to deklaracja główna, czy może korekta zeznania podatkowego rocznego.

Później przychodzi czas na kwestie finansowe. Etatowiec ma ułatwione zadanie przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym, ponieważ podstawą jego rozliczenia jest informacja podatkowa PIT-11 przekazana mu przez pracodawcę z początkiem kolejnego roku. W deklaracji PIT-37 podatek należny fiskusowi jest obliczany od dochodu podatnika, czyli od różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Podatek dochodowy w ramach PIT-37 wylicza się na następujących zasadach:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodów poniżej granicy 85 528 zł,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Zarówno podstawa opodatkowania, jak i podatek należny fiskusowi mogą być pomniejszone o ulgi i odliczenia podatkowe, o ile podatnik ma do nich prawo. Dodatkowo przychód pomniejsza się o kwotę wolną od podatku, której wysokość w 2018 roku jest uzależniona od wysokości dochodów, a także o ulgi i odliczenia.

Kwota zmniejszająca podatek obliczana w rocznej deklaracji podatkowej w 2018 roku, również w deklaracji PIT-37, wyniesie:

  • 1440 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku, która nie będzie przekraczała kwoty 8000 zł,
  • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 883,98 zł x (Podstawa opodatkowania - 8000 zł)/ 5000 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8000 zł, a nieprzekraczającej jednocześnie kwoty 13 000 zł,
  • 556,02 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13 000 zł i niższej niż 85 528 zł,
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wynikającą z następującego wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania - 85 528 zł)/ 41 472 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

PIT-37 pracownik etatowy może złożyć wspólnie ze współmałżonkiem lub w postaci rozliczenia osoby  samotnie wychowującej dziecko. To preferencje zarezerwowane dla podatników spełniających określone wymagania ustawowe. Jeśli mają do nich prawo, to wówczas podatek należny fiskusowi w ich deklaracji rocznej PIT-37 jest liczony wówczas od połowy sumy dochodów małżonków lub rodzica i dzieci bądź dziecka, ale w podwójnej stawce.

PIT-37 - wszystkie tajemnice formularza

Formularze PIT są dopasowane do konkretnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródła pozyskiwania przychodów przez podatnika. Warto podkreślić, że popularne druki podatkowe PIT-37 przeznaczone są w przeważającej większości przypadków dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli i ty wypełniasz taki druk, na pewno zainteresuje cię niniejszy poradnik, jak prawidłowo rozliczać się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37 i o czym koniecznie trzeba przy tym pamiętać?

PIT-37 w postaci rocznego rozliczenia jako e-deklaracja

Popularnym formularzem podatkowym PIT jest rozliczenie roczne PIT-37. Jest ono adresowane do tych wszystkich podatników, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, co przekłada się na stosowanie skali podatkowej dla wykazania rocznego podatku należnego fiskusowi. PIT-37 można składać w formie tradycyjnej, czyli jako papierowy formularz, albo jako formularz elektroniczny. Jak powinna być składana e-deklaracja podatkowa PIT-37? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego tekstu. Dzięki temu bez trudu złożysz swój PIT-37 w formie e-deklaracji i dopełnisz tym samym swojego obowiązku wobec fiskusa w sposób nowoczesny i wygodny.

PIT-37 - jak wypełnić papierowy formularz?

Deklaracja podatkowa PIT-37 może być z powodzeniem wypełniana online albo też podatnik może wybrać dla siebie formularz papierowy tego samego rodzaju. Oba są przez fiskusa traktowane na równi względem siebie. Jeśli jesteś zdecydowany na to, aby PIT-37 wypełnić na papierowym druku, przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak tego dokonać zgodnie z przepisami aktualnej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

PIT-37 - omawiamy formularz pod kątem pytań podatników

Dla kogo właściwie przeznaczony jest formularz PIT-37? Czy podatnicy, którzy pracują na etacie i uzyskują równolegle dochody z wynajmu mieszkania także będą mogli rozliczyć się przy użyciu tego druku? Jaka jest podstawa opodatkowania w takim przypadku? Jaką kwotę wolną od podatku można zastosować? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. To vademecum wiedzy o deklaracji PIT-37 i rozliczaniu się za jej pośrednictwem z urzędem skarbowym.

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?