Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

PIT-37 jako e-deklaracja - skorzystaj z naszego poradnika!

Pobierz formularz w formacie PDF

Jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody wyłącznie z pracy na etacie i nie masz obowiązku doliczenia do swoich dochodów również dochodów małoletnich dzieci, to będziesz rozliczał się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37. Sprawdź, jak tego dokonać i w jaki sposób powinna być wypełniona e-deklaracja podatkowa PIT-37.

 

Dla kogo PIT-37?

W przypadku wypełniania e-deklaracji podatkowej generalnie nie trzeba wiedzieć, jaki formularz PIT będzie dla mnie odpowiedni do rozliczenia rocznego. Taką kwestię „załatwi” za nas program do wypełniania zeznań podatkowych. Wystarczy podać źródło przychodów lub dochodów z poprzedniego roku i wpisać ewentualnie metodę opodatkowania, aby kreator rozliczenia dostosował do tych informacji deklarację PIT. Natomiast dla własnej wiedzy podajemy Wam, że popularny druk PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32 proc., tylko za pośrednictwem płatnika. Można też powiedzieć, że PIT-37 wypełniają zgodnie z ustawą o PIT z 26 lipca 1991 roku podatnicy, którzy sami nie byli zobowiązani do odprowadzania w ciągu roku podatkowego do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a robili to za nich płatnicy, np. pracodawca.

Podstawa opodatkowania i podatek

Dla podatników rozliczających się z fiskusem na druku PIT-37 podstawą opodatkowania będzie dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Nie musisz samodzielnie obliczać dochodu z poprzedniego roku w e-deklaracji. Po wpisaniu informacji dotyczących przychodów i kosztów, kreator wyliczy podstawę opodatkowania oraz podatek należny fiskusowi, zgodnie ze stawkami:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodów poniżej granicy 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kolejne części formularza PIT-37

Każdy formularz podatkowy składa się z kilku części, które musi wypełnić podatnik. Kreator e-deklaracji podatkowej wskaże, które trzeba uzupełnić oraz poda podatnikowi szczegółowe informacje dotyczące różnych kwestii, takich jak numer identyfikacji podatkowej czy zastosowanie ulg i preferencji. PIT-37 składa się z następujących elementów, które powinieneś wypełnić zgodnie z istniejącym stanem rzeczy:

 • część A - wskazujemy tu miejsce i cel składania zeznania - złożenie zeznania lub korekta zeznania.
 • część B - wpisujemy dane identyfikujące podatnika i jego aktualny adres. Jeśli podatnik rozlicza się ze współmałżonkiem, to w tej samej części podaje jego dane osobowe, zgodnie z opisem poszczególnych pól.
 • część C - wskazujemy dochody i straty ze źródeł przychodów, z podziałem na dochody i straty podatnika oraz dochody i straty małżonka. Wszystkie dane finansowe do tej części rozliczenia e-deklaracji PIT-37 bierze się z informacji podatkowej np. PIT-11.  
 • część D - to odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, dochodu po odliczeniu składek, odliczenia od dochodu wykazane w części B załącznika PIT/O, ulgę odsetkową wykazaną w części B.1. załącznika PIT/D, odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych, dochód po odliczeniach.
 • część E - oznacza wyłącznie obliczenie podatku - kreator sam wypełni to pole.
 • część F - odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczenia wykazane w części C załącznika PIT/O oraz odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych, wykazane w części C.2. załącznika PIT/D.
 • część G - obliczenie zobowiązania podatkowego należnego fiskusowi. Należy wpisać tutaj różnicę pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym (nadpłatę).
 • część H - wskazujemy dodatkowy zwrot z tytułu zastosowanej w rozliczeniu rocznym ulgi na dzieci.
 • część I - to informacja o dochodach lub przychodach wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy o PIT.
 • część J - jest wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego fiskusowi na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).
 • część K - zawiera informacje uzupełniające - umieszcza się tu informacje uzupełniające na temat przekazania 1 proc. podatku dla OPP.
 • część L - zawiera informacje o załącznikach do deklaracji głównej.

W papierowej deklaracji PIT-37 jest jeszcze część M z miejscami na własnoręczne podpisy podatnika i współmałżonka natomiast w e-deklaracji należy wpisać wysokość przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej PIT.

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

PIT-37 - omawiamy formularz pod kątem pytań podatników

Dla kogo właściwie przeznaczony jest formularz PIT-37? Czy podatnicy, którzy pracują na etacie i uzyskują równolegle dochody z wynajmu mieszkania także będą mogli rozliczyć się przy użyciu tego druku? Jaka jest podstawa opodatkowania w takim przypadku? Jaką kwotę wolną od podatku można zastosować? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. To vademecum wiedzy o deklaracji PIT-37 i rozliczaniu się za jej pośrednictwem z urzędem skarbowym.

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

Jak szybko wypełnić PIT-37 (rozliczenie indywidualne)?

PIT-37 jest drukiem podatkowym, który daje szerokie możliwości zastosowania ulg i preferencji podatkowych. Można złożyć takie rozliczenie PIT wraz z małżonkiem lub z wykorzystaniem statusu samotnego rodzica, jeśli podatnicy spełniają odpowiednie założenia dla skorzystania z takich trybów rozliczeń. Dziś jednak przyjrzymy się bliżej, jak złożyć rozliczenie indywidualne PIT-37. Kto posłuży się takim drukiem i jak można go wypełnić szybko, skutecznie i poprawnie, wraz z zastosowaniem mechanizmów legalnej optymalizacji podatkowej?