Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem PIT-37 - sprawdź, jak sporządzić korektę

Pobierz formularz w formacie PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracja podatkowa PIT-37 powinna zostać złożona do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, ulega wydłużeniu do kolejnego dnia roboczego, w tym przypadku do 2 maja. Co jednak, jeśli podatnik z różnych powodów spóźnił się ze złożeniem swojej deklaracji PIT-37? Jak w takim wypadku może wyglądać korekta PIT-37?

 

Jak poprawnie rozliczyć się na PIT-37?

Zeznanie podatkowe roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powinien złożyć każdy podatnik, który jest polskim rezydentem podatkowym i w poprzednim roku pozyskiwał przychody lub dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Musi on przy tym wybrać właściwy dla źródła jego przychodów formularz PIT. Jednym z nich jest PIT-37, który będzie odpowiedni dla podatników, którzy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy czy organu rentowego, przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc.

Innymi słowy PIT-37 jako poprawne rozliczenie podatkowe wybiorą wszyscy ci podatnicy, którzy nie byli zobowiązani w ciągu roku podatkowego do obliczania i odprowadzania na konto urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podstawą opodatkowania w PIT-37 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Podatek oblicza się według zasady:

  • 18 proc. dla dochodu do 85 528 zł,
  • 32 proc. od nadwyżki ponad dochód 85 528 zł .

Od 2017 roku podatnicy mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości nawet 6600 zł, jeśli uzyskują bardzo niskie dochody.

Podatnik może złożyć PIT-37 na preferencyjnych zasadach, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, dzięki czemu podatek należny fiskusowi jest obliczany od połowy łącznych dochodów małżonków, czy sumy dochodów rodzica i dziecka, ale w podwójnej wysokości. Na obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa wpłynie również skorzystanie przez podatnika z przysługujących mu ulg podatkowych.

Wypełniony PIT-37 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Można tego dokonać na trzy różne sposoby:

  • wypełniając papierowe rozliczenie PIT-37 i zanosząc je osobiście do urzędu skarbowego,
  • wysyłając papierowy, wypełniony druk PIT-37 pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
  • posługując się e-deklaracją podatkową PIT-37, która nie wymaga wykorzystywania podpisu elektronicznego, a można ją wysłać w trybie online.

Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że podatnik zostanie obciążony odsetkami karnymi za opóźnienie w uiszczeniu podatku należnego fiskusowi.

Kiedy obowiązuje korekta zeznania podatkowego?

Każdemu podatnikowi rozliczającemu się samodzielnie, czyli nie za pośrednictwem płatnika podatku PIT, przysługuje prawo do korekty. Korekta PIT pozwala na poprawę popełnionych w deklaracji błędów. Dzięki niej można uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, ponieważ błędy w PIT mogą generować powstanie niedoszacowanej podstawy opodatkowania oraz zaniżenie należności wobec fiskusa.

Korekta PIT-37 umożliwi poprawienie dowolnych błędów w deklaracji rocznej. Nie trzeba jej składać, gdy popełnione w formularzu PIT błędy są tzw. mniejszej wagi, np. są to literówki. Mogą je poprawić sami urzędnicy, o ile nie pociągną one zmian w wysokości zobowiązania podatkowego.

Prawo do korekty PIT-37 obowiązuje przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym złożono pierwotne zeznanie roczne w urzędzie skarbowym. Jeśli rozliczenia Pity za rok 2016 zostaną złożone niepoprawnie, można w stosunku do nich złożyć do Urzędu Skarbowego korektę do końca 2022 roku. Podatnik może w dowolnym momencie złożyć korektę zeznania PIT-37, ale jeśli dokona tego jeszcze w terminie rozliczenia, wtedy nie zapłaci żadnych odsetek karnych.

Wypełniając korektę zeznania rocznego na druku PIT-37, należy zaznaczyć, że jest to korekta, a nie złożenie zeznania. Służy do tego jedno z pierwszych pól w formularzu rocznym.

W sytuacji, w której podatnik spóźnił się ze złożeniem deklaracji PIT-37 i przekroczył termin 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, nie traci prawa do korekty. Trzeba jednak liczyć się w takiej sytuacji z nałożeniem na podatnika odsetek za zaległość podatkową, jeśli okaże się, że korekta wymusi zapłatę wyższego podatku należnego fiskusowi przez podatnika.

Główne cechy druku PIT-37 - dla kogo będzie dobry?

Każdy polski rezydent podatkowy musi rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć deklarację PIT. Podatnicy wybierają odpowiedni dla siebie druk, kierując się przy tym wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródłem pozyskiwania przychodów w poprzednim roku podatkowym. Kiedy wybiorą PIT-37? Dla kogo jest przeznaczona właściwie ta najbardziej popularna deklaracja podatkowa?

Czy na druku PIT-37 można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Deklaracja PIT-37 wybierana jest przez pracowników etatowych, emerytów, rencistów, jak i stypendystów czy osoby pozyskujące świadczenia z ZUS, dla rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym. To bardzo popularny druk. Sprawdzimy, czy małżonkowie mogą złożyć łączny PIT na druku PIT-37. Dowiesz się również z naszego artykułu, jakie warunki musisz spełnić, aby mieć w ogóle możliwość złożyć wspólny PIT.

Pytania o PIT-37 - jak wypełnić, do kiedy złożyć?

Masz obowiązek rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem formularza PIT-37? Sprawdź z nami, jakie terminy na składanie takich zeznań rocznych PITy cię obowiązują i w jaki sposób powinieneś wypełnić wszystkie przeznaczone dla ciebie pola formularza podatkowego.

PIT-37 jako e-deklaracja w programie PIT online

PIT online to program komputerowy dostępny dla każdego internauty. Wystarczy, że masz komputer z dostępem do sieci internetowej, aby móc wypełnić i wysłać do fiskusa swoje rozliczenie roczne. E-deklaracja podatkowa nie wymaga podpisu elektronicznego, ponieważ weryfikacja tożsamości podatnika dokonywana jest na podstawie kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Sprawdź z nami, jak wypełnić deklarację PIT-37 w trybie online i natychmiast wysłać ją pocztą elektroniczną do urzędu skarbowego, wywiązując się jednocześnie ze zobowiązania wobec fiskusa.

Korekta PIT-37 w przypadku złożenia po terminie

Zeznania podatkowe roczne polskich podatników powinny uwzględniać wszystkie źródła przychodów, opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli podatnik pomyli się w składaniu zeznania, może naprawić swój błąd i w wielu przypadkach uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, jeśli posłuży się korektą. Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce jest PIT-37. On również podlega poprawie za pomocą korekty. Czy jednak korekta PIT-37 złożona po terminie rozliczenia, czyli po 30 kwietnia danego roku podatkowego, będzie skuteczna dla podatnika?

Kto korzysta z deklaracji PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją bardzo popularną wśród polskich podatników. To jeden z dwóch formularzy podatkowych rocznych, który służy jako deklaracja PIT dla osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochód opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej. Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się, kto wypełnić powinien PIT37 i tym samym rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.