Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Jak szybko wypełnić PIT-37 (rozliczenie indywidualne)?

Pobierz formularz w formacie PDF

PIT-37 jest drukiem podatkowym, który daje szerokie możliwości zastosowania ulg i preferencji podatkowych. Można złożyć takie rozliczenie PIT wraz z małżonkiem lub z wykorzystaniem statusu samotnego rodzica, jeśli podatnicy spełniają odpowiednie założenia dla skorzystania z takich trybów rozliczeń. Dziś jednak przyjrzymy się bliżej, jak złożyć rozliczenie indywidualne PIT-37. Kto posłuży się takim drukiem i jak można go wypełnić szybko, skutecznie i poprawnie, wraz z zastosowaniem mechanizmów legalnej optymalizacji podatkowej?

 

Kto wypełni PIT-37?

Zanim przystąpimy do wskazania, jak szybko i skutecznie wypełnić PIT-37, najpierw powinniśmy określić, którzy podatnicy rzeczywiście powinni posłużyć się tym drukiem. Zgodnie z przepisami, PIT-37 składają do urzędu skarbowego tytułem swojego rozliczenia rocznego ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników pobierali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, do grona podatników uprawnionych do rozliczenia się z wykorzystaniem druku PIT-37 zalicza się te osoby, które:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskiwały  przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie były zobowiązane do doliczenia w PIT dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Źródłem dochodów podatników w PIT-37 mogą być:

 • wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytury lub renty krajowe (w tym renty strukturalne, renty socjalne),
 • świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Szybkie rozliczenie online

Najłatwiej i najszybciej można wypełnić deklarację PIT-37 w programie e-deklaracji podatkowych. Kreator rozliczenia szybko wskaże, jakie pola formularza wypełnić i jakie informacje w nich wskazać.

Kolejno wpisujemy po pierwsze numer identyfikacji podatkowej. Będzie to numer PESEL, zgodnie ze wskazówką programu e-deklaracje:

„Wybierz i wpisz PESEL jeśli podmiot jest osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce.

Wybierz i wpisz NIP jeśli podmiot ma swoją działalność gospodarczą.

W przypadku gdy podmiot nie posiada numeru NIP i PESEL (nierezydent) - wybierz NIP i wpisz 9999999999 (10 razy 9)”.

W kolejnych polach wpisuje się najważniejsze dane osobowe podatnika, jego adres, datę urodzenia czy inne, podobne informacje. Program e-deklaracji podatkowych zawsze pomaga w wypełnianiu zeznania PIT.

Podatnik wpisuje w pola e-deklaracji podatkowej informacje dotyczące swoich finansów, czyli wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania. Program wskaże, jaka informacja podatkowa powinna być wykorzystana do uzupełniania poszczególnych okienek. Może to być dla deklaracji PIT-37 informacja: PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C.

PIT-37 jako rozliczenie indywidualne może uwzględniać ulgi podatkowe, takie jak:

 • ulga z tytułu wychowania dzieci,
 • ulga internetowa - na wydatki na internet,
 • ulga rehabilitacyjna i ulga na leki,
 • ulga na darowizny pieniężne i oddana krew/osocze,
 • ulga budowlana, odsetkowa i gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej,
 • odliczenia od dochodu (w tym wpłata na IKZE, zwrot nienależnie pobranych świadczeń),
 • odliczenia od podatku (w tym ulga na wyszkolenie uczniów, ulga na pomoc domową, ulga abolicyjna) itp.

Jeśli chcemy skorzystać z określonej ulgi, trzeba uzupełnić wskazane przez system dane.  Np. przy uldze rodzinnej wpisujemy liczbę wychowywanych dzieci i zobowiązani jesteśmy do podania ich numerów PESEL.

Na koniec program e-deklaracji poprosi podatnika o wskazanie kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego, jaki został wykazany w deklaracji PIT. Jeśli kwota ta będzie zgodna z sumą zapisaną w systemie skarbowym, e-Deklaracja PIT-37 zostanie złożona poprawnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PIT-37 jako e-deklaracja - skorzystaj z naszego poradnika!

Jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody wyłącznie z pracy na etacie i nie masz obowiązku doliczenia do swoich dochodów również dochodów małoletnich dzieci, to będziesz rozliczał się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37. Sprawdź, jak tego dokonać i w jaki sposób powinna być wypełniona e-deklaracja podatkowa PIT-37.

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

PIT-37 - omawiamy formularz pod kątem pytań podatników

Dla kogo właściwie przeznaczony jest formularz PIT-37? Czy podatnicy, którzy pracują na etacie i uzyskują równolegle dochody z wynajmu mieszkania także będą mogli rozliczyć się przy użyciu tego druku? Jaka jest podstawa opodatkowania w takim przypadku? Jaką kwotę wolną od podatku można zastosować? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. To vademecum wiedzy o deklaracji PIT-37 i rozliczaniu się za jej pośrednictwem z urzędem skarbowym.