Czym dokładnie różni się PIT-37 od PIT-36?

Pobierz formularz w formacie PDF

Podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 procent, powinien składać zestawienie PIT na druku PIT-36 lub z wykorzystaniem PIT-37. Jakie różnice występują pomiędzy tymi formularzami i dla kogo przeznaczone jest rozliczenie roczne PIT-37, a kto wypełnia PIT-36?

 

Dla kogo PIT-36?

Deklaracja podatkowa PIT-36 jest przeznaczona dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej - 18 i 32 proc., bez pośrednictwa płatnika. Ten formularz powinni wybrać podatnicy samodzielnie zarabiający i odprowadzający zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych należy powiedzieć, że PIT-36 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy osiągali przychody samodzielnie z takich źródeł jak:

 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa lub z tytułu zawarcia umów o podobnym charakterze,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • sprzedaż nieruchomości nabytej lub wybudowanej w latach 2007-2008,
 • dochody zagraniczne lub dochody osiągane od zagranicznego płatnika, który nie miał obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej.

Jednocześnie PIT-36 powinny wypełnić te osoby, które były zobowiązane do doliczenia:

 • nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego,
 • wynagrodzenia uzyskanego przez małoletnie dzieci do swoich dochodów.

Wybór skali podatkowej jako formy rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób wynajmujących lokale mieszkalne lub inne, czy prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powoduje, że właściwym formularzem na roczne rozliczenie podatkowe z fiskusem będzie PIT-36.

Dla kogo deklaracja PIT-37?

Rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na druku PIT-37 składane jest przez podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika, co zdecydowanie odróżnia go od druku PIT-36. Podatnik zgodnie ze wspomnianą powyżej ustawą o PIT, złoży swój PIT-37 w urzędzie skarbowym, o ile w poprzednim roku nie był zobowiązany do samodzielnego obliczania i odprowadzania na rzecz fiskusa zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samego podatku.

Według przepisów ustawy PIT-37 jest właściwym drukiem PIT dla rozliczenia przychodów pochodzących z:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pracy nakładczej,
 • emerytur i rent krajowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • umów aktywizacyjnych,
 • działalności wykonywanej osobiście,
 • stypendiów,
 • praw autorskich i innych praw majątkowych.

PIT-37 nie składają jedynie osoby, które doliczają do swoich przychodów wynagrodzenie małoletnich dzieci, bez względu na to, czy pozyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika.

Identyfikacja podatkowa

Kolejną różnicą odróżniającą deklarację PIT-36 od druku PIT-37 jest numer identyfikacji podatkowej, jakim powinien posłużyć się podatnik przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego. W przypadku PIT-36 będzie to numer identyfikacji podatkowej NIP, nadawany przez urząd skarbowy. Jeśli podatnik nie posiada nadanego NIP-u, ani samodzielnie nie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, powinien w polu „numer identyfikacji podatkowej” wpisać swój indywidualny numer PESEL. W przeciwnym wypadku jego rozliczenie roczne będzie zawierało błąd, który będzie trzeba poprawić.

Inna podstawa do wypełnienia deklaracji podatkowej

Pomimo faktu, że zarówno w deklaracji PIT-36, jak i PIT-37 podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, to jednak inne dokumenty będą stanowiły podstawę do wypełnienia samego formularza zeznania rocznego.

Podstawą wypełnienia PIT-37 będzie informacja podatkowa, np. PIT-11 lub PIT-40A, która wysyłana jest podatnikowi przez płatnika podatku dochodowego - pracodawcę czy organ rentowy. PIT-36 wypełnia się na podstawie ewidencji księgowej podatnika, Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych, w zależności od tego, jaki tryb ewidencji księgowej w swojej działalności gospodarczej lub innej, opodatkowanej skalą podatkową, praktykuje podatnik.

W obu przypadkach podatek należny fiskusowi wylicza się według zasady:

 • 18 proc. dochodu minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodów do poziomu 85 528 zł,
 • 32 proc. od nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Czy samodzielne wypełnienie PIT-37 jest trudne?

PIT-37 to popularny formularz podatkowy, który wypełniasz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach właściwych dla skali podatkowej, czyli opodatkowania ogólnego z dwiema progresywnymi stawkami - 18 i 32 proc., ale dochody wypłacane miałeś za pośrednictwem płatnika. Nie ma przy tym znaczenia, kto właściwie był płatnikiem. Jeśli nie obliczałeś i nie odprowadzałeś do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, deklaracja PIT-37 będzie dla ciebie najprawdopodobniej odpowiednim wyborem. Pozostaje tylko kwestia jej wypełnienia. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy skorzystaniu z aplikacji online lub programu komputerowego wyposażonych w kreatora rozliczania PIT. Jak samodzielnie wypełnić PIT-37?

Czy zeznanie podatkowe na druku PIT-37 jest trudne

Dla wielu z nas rozliczenie podatkowe PIT to przykry obowiązek, którego najchętniej sami nie dopełnialibyśmy. Nasze zeznania podatkowe wypełniają biura rachunkowe albo rozliczenia PIT dokonuje ktoś ze znajomych, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Dzięki rozliczeniom online można uniknąć proszenia kogoś o pomoc przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza jeśli jest ona dokonywana z wykorzystaniem formularza PIT-37. Druk PIT-37 należy do jednych z najbardziej popularnych druków na zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a do tego jest łatwy w rozliczaniu się z fiskusem. Przedstawiamy kilka porad, jak rozliczyć się z zastosowaniem tego formularza podatkowego.

PIT-37 - najczęściej składany PIT: tajemnice formularza

Jesteś pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą? A może pobierasz rentę lub emeryturę oraz podobne świadczenia z ZUS? W takich przypadkach będziesz rozliczał się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Ten formularz PIT zaliczany jest do najbardziej popularnych druków podatkowych w Polsce. Jak go wypełnić i jakie informacje należy w nim podać, aby został złożony skutecznie na ręce fiskusa?

Czy dochody z umowy o dzieło mogę rozliczyć na PIT-37?

Zatrudnienie w polskich firmach często jest realizowane z pominięciem umowy o pracę. W ten sposób pracodawca może sporo zaoszczędzić. Niejednokrotnie zleca więc wykonanie pewnych prac na podstawie umów o dzieło. Jak takie dochody powinny być rozliczane z fiskusem i czy deklaracja podatkowa PIT-37 będzie odpowiednia dla ich wykazania w zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury.

Formularz PIT-37 - aktualne informacje, przewodnik po druku

Formularze PIT zawsze powinny być dobierane przez podatników pod kątem ich źródeł opodatkowania oraz metody naliczania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Przedstawiamy skrócony poradnik dotyczący popularnego druku PIT-37. Z naszego artykułu dowiesz się: kto jest uprawniony do rozliczania się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37? Co jest w jej przypadku podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaki numer identyfikacji podatkowej powinno się wpisać na druku PIT-37? W jakim terminie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37 i w jaki sposób?

Pytania o PIT-37 - jak wypełnić, do kiedy złożyć?

Masz obowiązek rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem formularza PIT-37? Sprawdź z nami, jakie terminy na składanie takich zeznań rocznych PITy cię obowiązują i w jaki sposób powinieneś wypełnić wszystkie przeznaczone dla ciebie pola formularza podatkowego.