Czy zeznanie podatkowe na druku PIT-37 jest trudne

Pobierz formularz w formacie PDF

Dla wielu z nas rozliczenie podatkowe PIT to przykry obowiązek, którego najchętniej sami nie dopełnialibyśmy. Nasze zeznania podatkowe wypełniają biura rachunkowe albo rozliczenia PIT dokonuje ktoś ze znajomych, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Dzięki rozliczeniom online można uniknąć proszenia kogoś o pomoc przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza jeśli jest ona dokonywana z wykorzystaniem formularza PIT-37. Druk PIT-37 należy do jednych z najbardziej popularnych druków na zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a do tego jest łatwy w rozliczaniu się z fiskusem. Przedstawiamy kilka porad, jak rozliczyć się z zastosowaniem tego formularza podatkowego.

 

Dla kogo przeznaczony jest w ogóle PIT-37?

Zgodnie z prawem podatkowym, PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., ale wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Jeśli więc zarabiałeś w zakładzie pracy, wykonując obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę, jak najbardziej druk PIT-37 będzie dla ciebie odpowiedni. Wypełniają go wszyscy podatnicy, którzy nie byli zobowiązani w ciągu roku podatkowego do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Między innymi w PIT-37 rozlicza się z fiskusem dochody pozyskiwane z następujących źródeł:

 • praca wykonywana na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą czy na podstawie stosunku służbowego i spółdzielczego stosunku pracy,
 • renty i emerytury,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • stypendia,
 • zasiłki pieniężne z ZUS,
 • świadczenia z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności z tytułu bycia członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • działalność wykonywanej osobiście,
 • prawa autorskie i inne prawa majątkowe,
 • umowa aktywizacyjna,
 • praca tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Podstawa opodatkowania

Najważniejszą kwestią przy rozliczaniu się z fiskusem na druku PIT-37 jest ustalenie, od jakiej kwoty obliczasz podatek według stawki 18 lub 32 proc. Wiadomo, że pierwszy próg skali podatkowej kończy się wraz z osiągnięciem dochodu w wysokości 85 528 zł. Dochód zaś jest definiowany przez ustawę o PIT jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Dochód to podstawa opodatkowania w przypadku PIT-37.

Podatek dochodowy w ramach PIT-37 możesz wyliczyć w prosty sposób, jeśli zastosujesz się do poniższych zasad się na następujących zasadach:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku

Bardzo istotne przy wypełnianiu PIT-37 jest to, że możesz wydatnie obniżyć, nawet do zera, zobowiązanie wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego, jeśli zastosujesz kwotę wolną od podatku. Musisz wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 roku kwoty zmniejszające podatek uległy zmianie i są zależne od wysokości dochodu pozyskanego przez ciebie w poprzednim roku. Mogą one wynieść:

 • 1188 zł - w przypadku dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - w przypadku dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - w przypadku dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - w przypadku dochodu powyżej 85 528 zł.

Ulgi i preferencje podatkowe

Dzięki takim ulgom, jak ulga na dziecko, ulga na darowiznę, czy ulga rehabilitacyjna masz szansę na zoptymalizowanie wysokości zobowiązania wobec fiskusa. Możesz także złożyć PIT-37 jako wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem czy deklaracja osoby samotnie wychowującej dziecko.

PIT-37 - najczęściej składany PIT: tajemnice formularza

Jesteś pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą? A może pobierasz rentę lub emeryturę oraz podobne świadczenia z ZUS? W takich przypadkach będziesz rozliczał się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Ten formularz PIT zaliczany jest do najbardziej popularnych druków podatkowych w Polsce. Jak go wypełnić i jakie informacje należy w nim podać, aby został złożony skutecznie na ręce fiskusa?

PIT-37 - rozliczenie roczne i korekta

Wszyscy podatnicy w Polsce, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej (18 i 32 procent - przyp. red.), wypełniają swoje podatkowe rozliczenie roczne na druku PIT-37. Jeśli popełnią błąd formalny, który rzutuje zwłaszcza na finalną wysokość zobowiązania podatkowego, powinni nie czekając na wezwanie ze strony fiskusa, dokonać korekty PIT. Korekta składana jest na takim samym druku podatkowym. Jak poprawnie wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 oraz ewentualnie jego korektę?

PIT-37 z ulgą rodzinną na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych w Polsce ulg podatkowych, z których polscy rezydenci podatkowi korzystają w swoich deklaracjach podatkowych PITy, jest ulga na dziecko. Taka ulga rodzinna może być rozliczona przez podatnika już wówczas, kiedy przynajmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował opiekę nad dzieckiem. Taka ulga może być rozliczona między innymi w deklaracjach PIT-37. Jak tego dokonać, jeśli ma być ona zastosowana w związku z wychowywaniem jednego dziecka w rodzinie?

Czy samodzielne wypełnienie PIT-37 jest trudne?

PIT-37 to popularny formularz podatkowy, który wypełniasz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach właściwych dla skali podatkowej, czyli opodatkowania ogólnego z dwiema progresywnymi stawkami - 18 i 32 proc., ale dochody wypłacane miałeś za pośrednictwem płatnika. Nie ma przy tym znaczenia, kto właściwie był płatnikiem. Jeśli nie obliczałeś i nie odprowadzałeś do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, deklaracja PIT-37 będzie dla ciebie najprawdopodobniej odpowiednim wyborem. Pozostaje tylko kwestia jej wypełnienia. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy skorzystaniu z aplikacji online lub programu komputerowego wyposażonych w kreatora rozliczania PIT. Jak samodzielnie wypełnić PIT-37?

Czym dokładnie różni się PIT-37 od PIT-36?

Podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 procent, powinien składać zestawienie PIT na druku PIT-36 lub z wykorzystaniem PIT-37. Jakie różnice występują pomiędzy tymi formularzami i dla kogo przeznaczone jest rozliczenie roczne PIT-37, a kto wypełnia PIT-36?

Czy dochody z umowy o dzieło mogę rozliczyć na PIT-37?

Zatrudnienie w polskich firmach często jest realizowane z pominięciem umowy o pracę. W ten sposób pracodawca może sporo zaoszczędzić. Niejednokrotnie zleca więc wykonanie pewnych prac na podstawie umów o dzieło. Jak takie dochody powinny być rozliczane z fiskusem i czy deklaracja podatkowa PIT-37 będzie odpowiednia dla ich wykazania w zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury.