Czy samodzielne wypełnienie PIT-37 jest trudne?

Pobierz formularz w formacie PDF

PIT-37 to popularny formularz podatkowy, który wypełniasz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach właściwych dla skali podatkowej, czyli opodatkowania ogólnego z dwiema progresywnymi stawkami - 18 i 32 proc., ale dochody wypłacane miałeś za pośrednictwem płatnika. Nie ma przy tym znaczenia, kto właściwie był płatnikiem. Jeśli nie obliczałeś i nie odprowadzałeś do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, deklaracja PIT-37 będzie dla ciebie najprawdopodobniej odpowiednim wyborem. Pozostaje tylko kwestia jej wypełnienia. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy skorzystaniu z aplikacji online lub programu komputerowego wyposażonych w kreatora rozliczania PIT. Jak samodzielnie wypełnić PIT-37?

 

Podstawowe informacje

W deklaracji podatkowej PIT-37 obowiązkowo musisz wpisać swój numer identyfikacji podatkowej, który w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są czynnymi podatnikami VAT, będzie po prostu numerem PESEL. Wpisujesz go w odpowiednie, oznaczone na pierwszej stronie rozliczenia PIT-37 okienko. Musisz też podać dane urzędu skarbowego, do którego kierujesz zeznanie oraz rok podatkowy, za jaki się rozliczasz. Tak dla przypomnienia: jeśli składasz PIT-37 w ustawowym terminie do 2 maja 2017 roku, to wpisujesz w okno „rok rozliczenia”: 2016. Zawsze rozliczasz się za poprzedni rok podatkowy.

Wpisujesz oczywiście swoje dane osobowe i to, czy rozliczasz się samodzielnie, czy na zasadach preferencyjnych, przewidzianych dla współmałżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Oczywiście w obu przypadkach musisz spełnić określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku warunki dla takiej preferencji podatkowej. Jeśli tak jest, to twój podatek należny fiskusowi będzie wyliczany na szczególnych zasadach. Od połowy sumy dochodów twoich i współmałżonka lub twoich i dziecka/dzieci, określana jest stawka podatku, a samą należność podatkową płacisz w podwójnej wysokości.

Później przystępujesz do właściwego rozliczenia swoich dochodów z poprzedniego roku podatkowego.

Podstawa opodatkowania i podatek należny fiskusowi

W przypadku PIT-37 rozliczasz się z fiskusem na podstawie swojego ubiegłorocznego dochodu. Dochód zaś to nic innego, jak przychód pomniejszony o koszty podatkowe, jakie są udokumentowane i wskazane w zeznaniu rocznym. Dla PIT-37 istnieją dwie stawki podatku:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku

Musisz wyliczyć przy PIT-37 kwotę wolną od podatku - leży to w twoim interesie, ponieważ dzięki temu możesz obniżyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwoty zmniejszające podatek, zgodnie ze zmianą kwoty wolnej od podatku, uległy zmianie od 1 stycznia 2017 roku. Mogą one wynieść:

  • 1188 zł - w przypadku dochodu w wysokości do 6600 zł,
  • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - w przypadku dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
  • 556,02 zł - w przypadku dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - w przypadku dochodu powyżej 85 528 zł.

Sprawdź, czy masz prawo do ulg i odliczeń

Odliczenia podatkowe dokonujesz na podstawie przepisów ustawy o PIT. W PIT-37 masz szerokie możliwości ich zastosowania. Możesz mieć prawo do ulgi na dziecko, nazywanej również ulgą rodzinną lub prorodzinną, ulgi na darowiznę, ulgi rehabilitacyjnej, odsetkowej i innych. Najlepiej sprawdzić w ustawie lub w kreatorze rozliczenia warunki do spełnienia dla każdej z ulg.

Czy zeznanie podatkowe na druku PIT-37 jest trudne

Dla wielu z nas rozliczenie podatkowe PIT to przykry obowiązek, którego najchętniej sami nie dopełnialibyśmy. Nasze zeznania podatkowe wypełniają biura rachunkowe albo rozliczenia PIT dokonuje ktoś ze znajomych, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Dzięki rozliczeniom online można uniknąć proszenia kogoś o pomoc przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza jeśli jest ona dokonywana z wykorzystaniem formularza PIT-37. Druk PIT-37 należy do jednych z najbardziej popularnych druków na zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a do tego jest łatwy w rozliczaniu się z fiskusem. Przedstawiamy kilka porad, jak rozliczyć się z zastosowaniem tego formularza podatkowego.

PIT-37 - najczęściej składany PIT: tajemnice formularza

Jesteś pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą? A może pobierasz rentę lub emeryturę oraz podobne świadczenia z ZUS? W takich przypadkach będziesz rozliczał się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Ten formularz PIT zaliczany jest do najbardziej popularnych druków podatkowych w Polsce. Jak go wypełnić i jakie informacje należy w nim podać, aby został złożony skutecznie na ręce fiskusa?

PIT-37 - rozliczenie roczne i korekta

Wszyscy podatnicy w Polsce, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej (18 i 32 procent - przyp. red.), wypełniają swoje podatkowe rozliczenie roczne na druku PIT-37. Jeśli popełnią błąd formalny, który rzutuje zwłaszcza na finalną wysokość zobowiązania podatkowego, powinni nie czekając na wezwanie ze strony fiskusa, dokonać korekty PIT. Korekta składana jest na takim samym druku podatkowym. Jak poprawnie wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 oraz ewentualnie jego korektę?

Czym dokładnie różni się PIT-37 od PIT-36?

Podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 procent, powinien składać zestawienie PIT na druku PIT-36 lub z wykorzystaniem PIT-37. Jakie różnice występują pomiędzy tymi formularzami i dla kogo przeznaczone jest rozliczenie roczne PIT-37, a kto wypełnia PIT-36?

Czy dochody z umowy o dzieło mogę rozliczyć na PIT-37?

Zatrudnienie w polskich firmach często jest realizowane z pominięciem umowy o pracę. W ten sposób pracodawca może sporo zaoszczędzić. Niejednokrotnie zleca więc wykonanie pewnych prac na podstawie umów o dzieło. Jak takie dochody powinny być rozliczane z fiskusem i czy deklaracja podatkowa PIT-37 będzie odpowiednia dla ich wykazania w zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury.

Formularz PIT-37 - aktualne informacje, przewodnik po druku

Formularze PIT zawsze powinny być dobierane przez podatników pod kątem ich źródeł opodatkowania oraz metody naliczania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Przedstawiamy skrócony poradnik dotyczący popularnego druku PIT-37. Z naszego artykułu dowiesz się: kto jest uprawniony do rozliczania się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37? Co jest w jej przypadku podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaki numer identyfikacji podatkowej powinno się wpisać na druku PIT-37? W jakim terminie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37 i w jaki sposób?