Czy na druku PIT-37 można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Pobierz formularz w formacie PDF

Deklaracja PIT-37 wybierana jest przez pracowników etatowych, emerytów, rencistów, jak i stypendystów czy osoby pozyskujące świadczenia z ZUS, dla rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym. To bardzo popularny druk. Sprawdzimy, czy małżonkowie mogą złożyć łączny PIT na druku PIT-37. Dowiesz się również z naszego artykułu, jakie warunki musisz spełnić, aby mieć w ogóle możliwość złożyć wspólny PIT.

 

Podatnicy wypełniający PIT-37

Musisz wiedzieć, że PIT-37 to deklaracja podatkowa, która zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest adresowana do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika (tylko i wyłącznie), opodatkowane skalą podatkową (18 i 32 proc. podatku). Innymi słowy wybierz PIT-37 na własne zeznanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli nie byłeś zobowiązany w poprzednim roku do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy PIT ani samego podatku.

W ramach deklaracji PIT-37 rozliczają się obywatele Polski (polscy rezydenci podatkowi), którzy posykiwali dochody pochodzące z takich źródeł jak:

 • wynagrodzenie za pracę - za etat, tj. umowę o pracę, czy pracę wykonywaną w stosunku służbowym itp.,
 • emerytur i rent,
 • stypendiów,
 • wynagrodzenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście,
 • wynagrodzenia z tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • zasiłków i świadczeń przedemerytalnych wypłacanych przez ZUS
 • zasiłków pieniężnych wypłacanych również przez ZUS,
 • świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności, jakie podatnik pozyskiwał w związku z członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • świadczenia w związku z realizacją praw autorskich,
 • wynagrodzenia za pracę osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Jak rozliczać się na PIT-37?

Podstawą opodatkowania, od której będziesz szacował podatek należny fiskusowi, w PIT-37 jest twój dochód, czyli różnica pomiędzy sumą twoich przychodów, a kosztów ich uzyskania. Podatek wyliczysz według stawek:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek - jeśli twój dochód jest mniejszy niż 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł, jeśli twój dochód jest wyższy niż pierwszy próg skali podatkowej.

Do tego masz możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania dzięki kwocie wolnej od podatku, której wysokość zależna jest od kwoty dochodu. Wynosić może ona:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

PIT-37 składasz w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, w dowolnej formie - papierowej lub online.

PIT-37 jako rozliczenie wspólne małżonków

Deklaracja PIT-37, obok zeznania PIT-36, jest formularzem pozwalającym na preferencyjne rozliczenie współmałżonków. Jeśli więc byłeś w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy, masz wspólność majątkową z małżonkiem, oboje jesteście polskimi rezydentami podatkowymi i pozyskiwaliście dochody opodatkowane skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika, możecie rozliczyć się wspólnie na druku PIT-37. Polega to na tym, że wpisujecie w nim dochody męża i żony, sumujecie je i dzielicie na pół. Od tak powstałej kwoty określacie stawkę podatku dochodowego i wyliczacie należność dla fiskusa. Po pomnożeniu przez 2 wyjdzie ci wysokość podatku, jaki musisz opłacić w urzędzie skarbowym, po uwzględnieniu zaliczek na podatek płaconych w ciągu roku podatkowego. Możecie wraz z małżonkiem korzystać z przysługujących wam ulg podatkowych czy kwoty wolnej od podatku.

Pytania o PIT-37 - jak wypełnić, do kiedy złożyć?

Masz obowiązek rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem formularza PIT-37? Sprawdź z nami, jakie terminy na składanie takich zeznań rocznych PITy cię obowiązują i w jaki sposób powinieneś wypełnić wszystkie przeznaczone dla ciebie pola formularza podatkowego.

Formularz PIT-37 - aktualne informacje, przewodnik po druku

Formularze PIT zawsze powinny być dobierane przez podatników pod kątem ich źródeł opodatkowania oraz metody naliczania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Przedstawiamy skrócony poradnik dotyczący popularnego druku PIT-37. Z naszego artykułu dowiesz się: kto jest uprawniony do rozliczania się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37? Co jest w jej przypadku podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaki numer identyfikacji podatkowej powinno się wpisać na druku PIT-37? W jakim terminie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37 i w jaki sposób?

Czy dochody z umowy o dzieło mogę rozliczyć na PIT-37?

Zatrudnienie w polskich firmach często jest realizowane z pominięciem umowy o pracę. W ten sposób pracodawca może sporo zaoszczędzić. Niejednokrotnie zleca więc wykonanie pewnych prac na podstawie umów o dzieło. Jak takie dochody powinny być rozliczane z fiskusem i czy deklaracja podatkowa PIT-37 będzie odpowiednia dla ich wykazania w zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury.

Główne cechy druku PIT-37 - dla kogo będzie dobry?

Każdy polski rezydent podatkowy musi rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć deklarację PIT. Podatnicy wybierają odpowiedni dla siebie druk, kierując się przy tym wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródłem pozyskiwania przychodów w poprzednim roku podatkowym. Kiedy wybiorą PIT-37? Dla kogo jest przeznaczona właściwie ta najbardziej popularna deklaracja podatkowa?

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem PIT-37 - sprawdź, jak sporządzić korektę

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracja podatkowa PIT-37 powinna zostać złożona do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, ulega wydłużeniu do kolejnego dnia roboczego, w tym przypadku do 2 maja. Co jednak, jeśli podatnik z różnych powodów spóźnił się ze złożeniem swojej deklaracji PIT-37? Jak w takim wypadku może wyglądać korekta PIT-37?

PIT-37 jako e-deklaracja w programie PIT online

PIT online to program komputerowy dostępny dla każdego internauty. Wystarczy, że masz komputer z dostępem do sieci internetowej, aby móc wypełnić i wysłać do fiskusa swoje rozliczenie roczne. E-deklaracja podatkowa nie wymaga podpisu elektronicznego, ponieważ weryfikacja tożsamości podatnika dokonywana jest na podstawie kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Sprawdź z nami, jak wypełnić deklarację PIT-37 w trybie online i natychmiast wysłać ją pocztą elektroniczną do urzędu skarbowego, wywiązując się jednocześnie ze zobowiązania wobec fiskusa.