Czy dochody z umowy o dzieło mogę rozliczyć na PIT-37?

Pobierz formularz w formacie PDF

Zatrudnienie w polskich firmach często jest realizowane z pominięciem umowy o pracę. W ten sposób pracodawca może sporo zaoszczędzić. Niejednokrotnie zleca więc wykonanie pewnych prac na podstawie umów o dzieło. Jak takie dochody powinny być rozliczane z fiskusem i czy deklaracja podatkowa PIT-37 będzie odpowiednia dla ich wykazania w zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury.

 

Kodeks cywilny podstawowym aktem prawnym przy umowie o dzieło

O ile pracownicy etatowi, wykonujący zadania służbowe na podstawie umowy o pracę, mają wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zatrudnienia określone w Kodeksie pracy, o tyle pracownicy wykonujący pracę na podstawie umowy o dzieło, powinni posiłkować się przepisami ujętymi w Kodeksie cywilnym.

Umowa o dzieło jest bowiem umową dwustronną, cywilnoprawną, która pozwala na zlecanie pracownikom wykonania danego zadania. W przepisach Kodeksu cywilnego czytamy, że jest to umowa, na podstawie której pracodawca zleca wykonanie dzieła innemu podmiotowi, np. pracownikowi. W art. 627 kc. wskazano, że umowa o dzieło jest umową dwustronną, na mocy której przyjmujący zamówienie, czyli wykonanie dzieła, bierze na siebie obowiązek jego realizacji, a zamawiający dzieło zobowiązuje się do zapłaty stosownego wynagrodzenia. Należy uznać, że umowa o dzieło to umowa rezultatu, ponieważ wypłata wynagrodzenia dokonywana jest dopiero wtedy, gdy wykonawca rzeczywiście ukończy dzieło. W przypadku umów zlecenie nie ma większego znaczenia, jaki będzie efekt ich wykonywania przez pracownika.

Dziełem jest konkretny przedmiot materialny, np. remont, napisanie tekstu, czy programu komputerowego. Jest to więc przedmiot w formie fizycznej bądź niematerialnej.

Jak płacony jest podatek dochodowy od wynagrodzenia z umowy o dzieło?

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu wykonania przedmiotu umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak pracowałeś w poprzednim roku podatkowym, to przychody pochodzące z umów o dzieło będziesz musiał zaliczyć do grupy innych przychodów pozyskiwanych z tytułu wykonywania usług, o ile ich płatnikiem były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub ich jednostki organizacyjne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Przy podpisywaniu umowy o dzieło pracownik staje się podatnikiem, a zlecający - płatnikiem podatku dochodowego, który ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia przyjmującego wykonanie zlecenia, czyli pracownika. Z tego wynika, że właściwym rozliczeniem podatkowym będzie dla ciebie deklaracja PIT-37. Jej podstawą opodatkowania jest zaś dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Podatek należny fiskusowi wyliczysz, odejmując od przychodu uzyskanego z tytułu umowy o dzieło, koszty poniesione przez ciebie. Musisz wiedzieć przy tym, że masz możliwość skorzystania z kosztów na poziomie 20 lub nawet 50 proc. Podatek wyliczasz zgodnie z zasadą:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku może wynieść od 0 zł do 1188 zł. Największa kwota wolna jest właściwa dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochód w wysokości do 6600 zł.

PIT-37 musisz złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub posłużyć się elektroniczną e-deklaracją podatkową PIT w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. W tym roku, 2017 termin ten został przesunięty na dzień 2 maja 2017 roku, ponieważ 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy.

Czym dokładnie różni się PIT-37 od PIT-36?

Podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 procent, powinien składać zestawienie PIT na druku PIT-36 lub z wykorzystaniem PIT-37. Jakie różnice występują pomiędzy tymi formularzami i dla kogo przeznaczone jest rozliczenie roczne PIT-37, a kto wypełnia PIT-36?

Czy samodzielne wypełnienie PIT-37 jest trudne?

PIT-37 to popularny formularz podatkowy, który wypełniasz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach właściwych dla skali podatkowej, czyli opodatkowania ogólnego z dwiema progresywnymi stawkami - 18 i 32 proc., ale dochody wypłacane miałeś za pośrednictwem płatnika. Nie ma przy tym znaczenia, kto właściwie był płatnikiem. Jeśli nie obliczałeś i nie odprowadzałeś do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, deklaracja PIT-37 będzie dla ciebie najprawdopodobniej odpowiednim wyborem. Pozostaje tylko kwestia jej wypełnienia. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy skorzystaniu z aplikacji online lub programu komputerowego wyposażonych w kreatora rozliczania PIT. Jak samodzielnie wypełnić PIT-37?

Czy zeznanie podatkowe na druku PIT-37 jest trudne

Dla wielu z nas rozliczenie podatkowe PIT to przykry obowiązek, którego najchętniej sami nie dopełnialibyśmy. Nasze zeznania podatkowe wypełniają biura rachunkowe albo rozliczenia PIT dokonuje ktoś ze znajomych, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Dzięki rozliczeniom online można uniknąć proszenia kogoś o pomoc przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza jeśli jest ona dokonywana z wykorzystaniem formularza PIT-37. Druk PIT-37 należy do jednych z najbardziej popularnych druków na zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a do tego jest łatwy w rozliczaniu się z fiskusem. Przedstawiamy kilka porad, jak rozliczyć się z zastosowaniem tego formularza podatkowego.

Formularz PIT-37 - aktualne informacje, przewodnik po druku

Formularze PIT zawsze powinny być dobierane przez podatników pod kątem ich źródeł opodatkowania oraz metody naliczania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Przedstawiamy skrócony poradnik dotyczący popularnego druku PIT-37. Z naszego artykułu dowiesz się: kto jest uprawniony do rozliczania się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37? Co jest w jej przypadku podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaki numer identyfikacji podatkowej powinno się wpisać na druku PIT-37? W jakim terminie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37 i w jaki sposób?

Pytania o PIT-37 - jak wypełnić, do kiedy złożyć?

Masz obowiązek rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem formularza PIT-37? Sprawdź z nami, jakie terminy na składanie takich zeznań rocznych PITy cię obowiązują i w jaki sposób powinieneś wypełnić wszystkie przeznaczone dla ciebie pola formularza podatkowego.

Czy na druku PIT-37 można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Deklaracja PIT-37 wybierana jest przez pracowników etatowych, emerytów, rencistów, jak i stypendystów czy osoby pozyskujące świadczenia z ZUS, dla rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym. To bardzo popularny druk. Sprawdzimy, czy małżonkowie mogą złożyć łączny PIT na druku PIT-37. Dowiesz się również z naszego artykułu, jakie warunki musisz spełnić, aby mieć w ogóle możliwość złożyć wspólny PIT.