Czy dochody z umowy o dzieło mogę rozliczyć na PIT-37?

Zatrudnienie w polskich firmach często jest realizowane z pominięciem umowy o pracę. W ten sposób pracodawca może sporo zaoszczędzić. Niejednokrotnie zleca więc wykonanie pewnych prac na podstawie umów o dzieło. Jak takie dochody powinny być rozliczane z fiskusem i czy deklaracja podatkowa PIT-37 będzie odpowiednia dla ich wykazania w zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury.

Czym dokładnie różni się PIT-37 od PIT-36?

Podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 procent, powinien składać zestawienie PIT na druku PIT-36 lub z wykorzystaniem PIT-37. Jakie różnice występują pomiędzy tymi formularzami i dla kogo przeznaczone jest rozliczenie roczne PIT-37, a kto wypełnia PIT-36?

Czy samodzielne wypełnienie PIT-37 jest trudne?

PIT-37 to popularny formularz podatkowy, który wypełniasz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach właściwych dla skali podatkowej, czyli opodatkowania ogólnego z dwiema progresywnymi stawkami - 18 i 32 proc., ale dochody wypłacane miałeś za pośrednictwem płatnika. Nie ma przy tym znaczenia, kto właściwie był płatnikiem. Jeśli nie obliczałeś i nie odprowadzałeś do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, deklaracja PIT-37 będzie dla ciebie najprawdopodobniej odpowiednim wyborem. Pozostaje tylko kwestia jej wypełnienia. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy skorzystaniu z aplikacji online lub programu komputerowego wyposażonych w kreatora rozliczania PIT. Jak samodzielnie wypełnić PIT-37?

Czy zeznanie podatkowe na druku PIT-37 jest trudne

Dla wielu z nas rozliczenie podatkowe PIT to przykry obowiązek, którego najchętniej sami nie dopełnialibyśmy. Nasze zeznania podatkowe wypełniają biura rachunkowe albo rozliczenia PIT dokonuje ktoś ze znajomych, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Dzięki rozliczeniom online można uniknąć proszenia kogoś o pomoc przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza jeśli jest ona dokonywana z wykorzystaniem formularza PIT-37. Druk PIT-37 należy do jednych z najbardziej popularnych druków na zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a do tego jest łatwy w rozliczaniu się z fiskusem. Przedstawiamy kilka porad, jak rozliczyć się z zastosowaniem tego formularza podatkowego.

PIT-37 - najczęściej składany PIT: tajemnice formularza

Jesteś pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą? A może pobierasz rentę lub emeryturę oraz podobne świadczenia z ZUS? W takich przypadkach będziesz rozliczał się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Ten formularz PIT zaliczany jest do najbardziej popularnych druków podatkowych w Polsce. Jak go wypełnić i jakie informacje należy w nim podać, aby został złożony skutecznie na ręce fiskusa?

PIT-37 - rozliczenie roczne i korekta

Wszyscy podatnicy w Polsce, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej (18 i 32 procent - przyp. red.), wypełniają swoje podatkowe rozliczenie roczne na druku PIT-37. Jeśli popełnią błąd formalny, który rzutuje zwłaszcza na finalną wysokość zobowiązania podatkowego, powinni nie czekając na wezwanie ze strony fiskusa, dokonać korekty PIT. Korekta składana jest na takim samym druku podatkowym. Jak poprawnie wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 oraz ewentualnie jego korektę?

PIT-37 z ulgą rodzinną na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych w Polsce ulg podatkowych, z których polscy rezydenci podatkowi korzystają w swoich deklaracjach podatkowych PITy, jest ulga na dziecko. Taka ulga rodzinna może być rozliczona przez podatnika już wówczas, kiedy przynajmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował opiekę nad dzieckiem. Taka ulga może być rozliczona między innymi w deklaracjach PIT-37. Jak tego dokonać, jeśli ma być ona zastosowana w związku z wychowywaniem jednego dziecka w rodzinie?

Jak powinno się sporządzić korektę zestawienia PIT-37?

Podatnicy rozliczający się ze swoich przychodów lub dochodów z wykorzystaniem formularzy PIT mają prawo do ich korekty. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku umożliwia korektę zawsze, chyba że zostało już wszczęte postępowanie wyjaśniające lub kontrola. Wówczas przedmiotem korekty nie może być kwestia kontrolowana przez fiskusa. Podatnicy PIT mają aż 5 lat na skorygowanie deklaracji. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji podatkowej PIT-37 w praktyce? Czy należy ją złożyć na takim samym druku podatkowym jak pierwotną deklarację, czyli PIT-37?

Jakie załączniki można składać razem z PIT-37?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika, będą zobowiązane do tego, aby zestawienie podatkowe złożyć fiskusowi z wykorzystaniem druku PIT-37. Wraz z tym rozliczeniem rocznym można składać wiele załączników, które umożliwiają korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych rocznych. Czy załącznik jest wówczas niezbędny? Jakie załączniki można i trzeba składać razem z deklaracją podatkową roczną PIT-37?

Do kiedy należy składać PIT-37?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, powinni rozliczyć się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Do kiedy takie rozliczenie PIT podatnika musi trafić do właściwego względem jego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego? Jakie obowiązują terminy składania zeznań podatkowych rocznych i czy są one zależne od wybranej przez podatnika formy rozliczenia - osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Jakie ulgi podatkowe można rozliczyć w PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją podatkową dedykowaną tym osobom, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że podatnicy nie byli zobowiązani sami odprowadzać podatku i zaliczek podatkowych do urzędu skarbowego. Ta deklaracja podatkowa stwarza szerokie możliwości do tego, aby wykorzystać w praktyce ulgi podatkowe. Jak złożyć roczny PIT z ulgą i jakie ulgi znajdują swoje zastosowanie w PIT-37?

Możliwe załączniki PIT do druku PIT-37

Deklaracja podatkowa PIT-37 stwarza szerokie możliwości podatnikom do korzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych. Druk PIT-37 można złożyć jako rozliczenie PIT roczne podatnika, a jeśli korzystał on z ulg w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, albo pozyskiwał ponadto dochody z innych, szczególnych źródeł, może być zobowiązany do tego, aby złożyć załączniki PIT. Jakie załączniki można składać w parze z PIT-37?

Jak dokonuje się korekty PIT-37 złożonego internetowo?

Roczne rozliczenie podatkowe można złożyć tylko jeden raz za dany rok podatkowy. Jeśli więc złożyliśmy w danym roku PIT-37, czy to tradycyjnie, w formie papierowego druku podatkowego, czy jako e-deklarację online, to kolejny formularz PIT-37 z tymi samymi danymi podatnika będzie traktowany przez fiskusa jako korekta PIT. W jaki sposób powinna być sformułowana korekta e-Deklaracji PIT-37? Czy w ogóle będzie możliwe skorygowanie zeznania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli zostało ono uprzednio złożone w formie elektronicznej?

Jak należy skorygować PIT-37 wysłany do fiskusa Internetem?

Rozliczenie roczne przez internet może być dziś składane przez większość podatników w Polsce, o ile samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika rozliczają się oni z fiskusem. E-Deklaracje PITy pozwalają na takie samo rozliczenie jak deklaracje tradycyjne, papierowe, i też podobnie do nich mogą podlegać korekcie. W jaki sposób powinna być dokonana korekta PIT-37, jeśli zeznanie to zostało złożone w trybie online? Czy PIT-37 wysłany do fiskusa internetem w ogóle podlega korekcie?...

Jakie ulgi podatkowe do rozliczenia z drukiem PIT-37?

Druk PIT-37 należy w Polsce do najbardziej popularnych formularzy podatkowych na rozliczenie roczne polskiego rezydenta podatkowego. Taki druk powinien trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Kto wypełnia taki formualrz i jakie ulgi podatkowe będzie można w nim rozliczyć?

Czy na druku PIT-37 rozliczymy się z dochodów z pracy za granicą?

Druk PIT-37 służy do rozliczeń rocznych tych podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 procent. Osoby te składają swoje PITy na drukach PIT-37 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego w tym urzędzie skarbowym, jaki odpowiada pod kątem adresu zamieszkania podatnika. Mogą je również wysłać fiskusowi w trybie online. Czy PIT-37 będzie dobry do tego, aby rozliczyć nim dochody z pracy za granicą?

Czy na druku PIT-37 rozliczymy się z dochodów z pracy za granicą?

Druk PIT-37 służy do rozliczeń rocznych tych podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 procent. Osoby te składają swoje PITy na drukach PIT-37 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego w tym urzędzie skarbowym, jaki odpowiada pod kątem adresu zamieszkania podatnika. Mogą je również wysłać fiskusowi w trybie online. Czy PIT-37 będzie dobry do tego, aby rozliczyć nim dochody z pracy za granicą?

Różnice między drukiem PIT-36 a PIT-37

Podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystając z różnych formularzy rozliczenia. Druk PIT powinien być wybrany pod kątem źródeł, z jakich w poprzednim roku podatkowym podatnik pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Do najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce należą druki PIT-36 i PIT-37. Czym różnią się od siebie i kto uprawniony będzie do ich złożenia fiskusowi? Warto powiedzieć, że oba rozliczenia powinny trafić do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Można je złożyć osobiście we właściwym względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej urzędzie albo wysłać pocztą tradycyjną lub internetową.

Formularz PIT-37 - kto rozlicza się na tym druku?

Druki PITy dostępne dla polskich podatników w urzędach skarbowych i na stronach internetowych kreatorów rozliczeń podatkowych, są dostosowane do konkretnych grup osób fizycznych rozliczających się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. O wyborze konkretnego formularza decyduje źródło pozyskiwania przychodów oraz tryb ich opodatkowania. Najpopularniejsze formularze PIT to takie, które odpowiadają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Jednym z nich jest PIT-37. Dla kogo jest przeznaczony i w jakim terminie należy go złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym?

Pit 36 a PIT 37 - porównanie, rady jak wypełniamy

W Polsce podatnicy będący polskimi rezydentami podatkowymi mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Muszą raz do roku składać zeznania podatkowe z wykorzystaniem odpowiednich druków. Druki PIT różnią się między sobą i są dostosowane do wybranej przez podatnika metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do najbardziej popularnych formularzy zalicza się druki Pit 36 i Pit 37. Jakie różnice występują pomiędzy deklaracjami Pit 36 a PIT 37? Jakie są najważniejsze rady fiskusa dla podatników, którzy powinni się nimi posłużyć przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?