Pobierz druk Pit-37 - formularz podatkowy za rok 2016 w formacie PDF

Prosto z Ministerstwa Finansów - do pobrania formularz PIT-37.

Aktualny formularz PIT 2016 do wydruku - polecany przez Urząd Skarbowy.

Opis formularza PIT 37 - do druku:

Deklaracja PIT37, to najczęściej pobierany formularz PIT, opracowany przez Ministerstwo Finansów  dotyczący podatników, którzy w zeszłym roku podatkowym otrzymywali dochody z tytułu wynagrodzenia umowy o pracę, umowy zlecenia, w tym emerytur, rent, z działalności wykonywanej osobiście, a także majątkowych praw autorskich. Pit na tym formularzu zobowiązani są wypełnić otrzymujący stypendia podatnicy, mający przychody z osobiście wykonywanej działalności oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej. Formularz PIT-37 do pobrania i wydruku w formacie pdf jest aktualnym i oficjalnym drukiem do stosowania w rozliczeniach za 2016 rok.

Co ważne, formularza tego nie wybierają osoby, doliczające do swoich dochodów przychody swoich małoletnich dzieci oraz obniżający dochód o straty poniesione w latach ubiegłych. W przypadku małżonków chcących wykorzystać możliwość rozliczenia się wspólnego, oboje muszą spełniać warunki do wyboru pit 37. Ten formularz Pit 37 został opracowany przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

 

Pobierz plik PIT37 w formacie PDF (Adobe Reader):

Deklaracja pit 37 2014 PDF

Niniejszy formularz do druku pit 37 (do rozliczeń za 2016r.) został opracowany przez Urząd Skarbowy zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z oficjalnej strony Ministerstwa Finansów PL

Pit 37 jest składany przez większość podatników w Polsce.
Bardzo ważną kwestią jest to, że pit musi być złożony do 30 kwietnia każdego roku, czyli pit za 2016 roku należy złożyć najpóźniej do 2 maja 2015 roku. W innym przypadku będziemy musieli liczyć się odsetkami, które będą naliczane za każdy dzień zwłoki.

Pit może być złożony w sposób tradycyjny lub też bardziej nowoczesny. Tradycyjne złożenie zeznania podatkowego polega na bezpośrednim udaniu się do urzędu skarbowego po odpowiednie druki, następnie ich wypełnienie oraz złożenie w okienku urzędu. Coraz popularniejsze staje się jednak wypełnianie druków pit za pomocą specjalnych aplikacji internetowych. Pit może więc być wypełniony oraz wysłany z pośrednictwem Internetu, co znacznie usprawnia cały proces składania zeznania. W programach internetowych znajdziemy także odpowiednie instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą nas przez prawidłowe wypełnienie pitu. Pamiętajmy, że najlepiej złożyć deklarację PIT jak najszybciej, tak by być rozliczonym wcześniej i nie musieć martwić się o zawiłości podatkowe.

Pit- 37 jest wypełniany przez tych podatników, którzy otrzymują przychody z tytułu danych rozliczeń dokonanych na terenie Polski. Mowa tu między innymi o emeryturach, rentach, stosunkach pracy, zasiłków, stypendiów, a także umów o dzieło czy też umów zlecenie. Formularz może być wypełniany w sposób samodzielny lub też wspólnie, razem z małżonkiem. Jeśli decydujemy się na ten drugi sposób musimy mieć na uwadze to, by zachować odpowiednią kolejność wpisywania danych czy też końcowych podpisów. Jeśli NIP danego małżonka jest wpisywany jako pierwszy należy zachować właśnie tą kolejność. Formularze pit 37 wypełniane przez dwie osoby pozwalają także uzyskać bardziej preferencyjne warunki rozliczenia, dlatego tak wiele małżeństw korzysta z tego niewątpliwego udogodnienia.

Wypełnianie druku PIT nie jest skomplikowane, należy jednak odpowiednio się do tego przygotować. Przede wszystkim powinniśmy wygospodarować sporą ilość czasu, tak by zeznanie podatkowe zostało wypełniane bez pośpiechu, ponieważ w takich sytuacjach ryzyko popełniania błędu jest bardzo duże. Wypełniając formularz pit 37 warto mieć przed sobą wzór skończonego już dokumentu, tak abyśmy mieli możliwość wzorowania się na prawidłowych zapisach. Ważne jest także to, by formularz zeznania podatkowego był aktualny. Co roku warto więc iść do urzędu skarbowego i tam pobrać druki, ponieważ często pojawiają się drobne aktualizacje, które jednak mogą skutkować odrzuceniem zeznania, jeśli wypełniany je na starych drukach.

Zanim przejdziemy do samych kwestii wypełniania, pamiętajmy o tym, że nasz pit37 nie będzie ważny, jeśli zapomnimy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej NIP lub też zabraknie naszego podpisu na końcu zeznania. Zacznijmy więc od wypełnienia górnej części zeznania podatkowego na samym początku. Nasz NIP wpisujemy w pole numer jeden.
W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem, jego NIP także musi być umieszczony, ale w polu oznaczonym numerem dwa. W kolejnym polu numer pięć wpisujemy rok podatkowy. Pamiętajmy, że rozliczamy się za zeszły rok, dlatego jeśli składamy zeznanie w styczniu 2015 roku to odpowiednią datą jest rok 2016.

Deklaracja pit 37

Kolejna rubryka w formularzu wymaga zaznaczenia sposobu rozliczenia, czy rozliczamy się indywidualnie czy też z małżonkiem, należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik. Po wypełnieniu tych podstawowych informacji przechodzimy do części A. Pit podzielony jest bowiem na kilka części, gdzie każdy z nich dotyczy innej kwestii.

Deklaracja pit 37

W części A zeznania podatkowego określamy, do którego urzędu skarbowego jest kierowany nasz pit, mając na uwadze zniesiony obowiązek meldunkowy w Polsce. Kierujemy zeznanie tak, gdzie znajduje się nasze miejsce zamieszczania. W kolejnej rubryce wyznaczmy natomiast cel złożenia formularza. Tutaj mamy do wyboru dwie możliwości, jakimi są: złożenie zeznania lub też złożenie korekty. Oprócz standardowego wypełniania zeznania, na tym samym druku składamy również ewentualne korekty, w razie wystąpienia błędów.

Deklaracja pit 37

Formularze pit 37 muszą zawierać szczegółowe dane podatnika. Właśnie te informacje umieszczane są w kolejnej części- B. Część B wypełniamy w połowie, jeśli rozliczamy się samodzielnie, natomiast w przypadku wspólnego składania zeznania wypełniamy całą rubrykę. Druk Pit musi w tej części zawierać takie dane, jak: imiona, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, dokładny adres zamieszkania.

Deklaracja pit 37

Trzecia część- C w formularzu często najmniej przyjemnie się kojarzy, ponieważ to właśnie tu wpisywane są szczegółowe dane dotyczące rozliczenia. Ten elementu pitu, tak jak w przypadku części B, również jest podzielony na dwie części:

 • Element C.1 uwzględnia dochody oraz straty, jakie zanotował w bieżącym roku podatkowym podatnik,
 • Element C.2 zawiera zestawienia dochodów oraz strat wykazanych przez naszego małżonka.

Pit 37 zawiera różne źródła uzyskiwanego dochodu, co także musi być określone w tej części zeznania podatkowego. Mogą to być dochody ze stosunku pracy, ren, emerytur, umów, praw autorskich czy też inne, nie wymienione wcześniej źródła. W tym przypadku bardzo ważnych jest 5 rubryk, które trzeba starannie wypełnić. Należy do nich: przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód, strata oraz zaliczka pobrana przez płatnika. Wszystkie te dane odnajdziemy na picie-11, który otrzymamy od naszego pracodawcy, w tej części nie jest wymagane posiadanie dużych umiejętności matematycznych, poza dodawaniem wszystkich uzyskanych dochodów.
Po wypełnieniu części C w pit 37 za 2016r. możemy przejść do kolejnego etapu uzupełniania naszego zeznania podatkowego.

Deklaracja pit 37

Rubryka D zawiera wszelkiego rodzaju odliczenia od podatku i dochodu oraz ulgi.
Jeśli więc spełniamy kryteria do uzyskania tych preferencyjnych warunkach, właśnie w tym miejscu mamy szansę je wykazać.
Możemy odliczyć między innymi:

 • składkę na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne,
 • darowizny, które przekazaliśmy na organizację pożytku publicznego,
 • ulga z tytułu używania sieci internetowej
 • ulgę rehabilitacyjną.

Deklaracja pit 37

Pamiętajmy o tym, że w przypadku oddania jednego procenta na organizację pożytku publicznego potrzebna nam będzie aktualna lista instytucji, która co roku jest aktualizowana i dodawane są do niej nowe podmioty, na przykład fundacje. Aby przekazać część swojego podatku, należy w druku wpisać nazwę danej organizacji oraz przede wszystkim jej numer Krajowego Rejestru Sądowego, który stanowi swego rodzaju identyfikację. Są to podstawowe rodzaje ulg, które możemy wykazać i uzupełnić na tym podstawowym druku pit 37. Jeśli zależy nam na odliczeniach innego rodzaju to konieczne będzie złożenie odpowiedniego załącznika. Formularze pit 37 posiadają kilka rodzajów załączników, musimy więc najpierw uzyskać informację, który załącznik jest przeznaczony do danego odliczenia. Może to być PIT/O, PIT- 2K czy też PIT/D.

Rubryka E mieszcząca się na druku pit 37 zawiera już obliczenie naszego podatku. W pole oznaczone numerem 106 wpisujemy kwotę określającą nasz dochód już po odliczeniach. To właśnie ta konkretna kwota będzie stanowić podstawę i bazę naszego opodatkowania. Kolejne pole- 107- wymaga już pewnych obliczeń. To właśnie w tej rubryce wyliczamy nasz podatek. Nie jest to trudne, jednak często przynosi błędy podatników, szczególnie tych, którzy rozliczają się samodzielnie. Aby obliczyć nasz podatek musimy znać naszą skalę podatkową, która może wynosić albo 18% albo też 32%. Najważniejsze w tej części jest jednak to, że wszystkie uzyskane kwoty musimy zaokrąglić do pełnych złotówek, nie możemy więc wykazywać groszy, ponieważ nasz pit może zostać odrzucony.

Deklaracja pit 37

Część F to rubryki, w których wpisywane są informacje dotyczące odliczeń od naszego podatku, a także przysługujących nam ulg. Tutaj możemy odliczyć na przykład bardzo popularną ulgę na dzieci. Na każdy zdaje sobie sprawę, że taka ulga mu przysługuje i często po prostu omija tą rubrykę. Warto jednak sprawdzić, jakie kryteria trzeba spełnić, aby móc wypełnić tą część pitu. Tutaj także przepisujemy kwoty z różnego rodzaju załączników, w których wykazaliśmy, że należy nam się konkretna ulga podatkowa lub też uzyskanie odliczenia.

Deklaracja pit 37

Część G wykazuje nasz podatek, który jest nam należny. W tych rubrykach wykazane są już kwoty podatku po odpowiednich odliczeniach. Od tej wyliczonej przez nas kwoty podatku musimy odjąć sumę, która zawiera zapłacone zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od tego, jakie kwoty zostały w roku podatkowym pobrane wyjdzie nam albo nadpłata, którą umieszczamy w polu 123, albo też dopłata oznaczona polem 122.

Deklaracja pit 37

Rubryka H zawiera informację na temat przekazania jednego procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przekaż 1% podatku

Ostatnia rubryka formularza pit 37 zawiera małą tabelkę, w której zamieszczamy informację o ewentualnie dodanych załącznikach. W zależności od tego, jaki załącznik był nam potrzebny, zaznaczmy odpowiednie pole. Jednak na tym nie kończy się ostatecznie wypełnianie naszego zeznania podatkowego, ponieważ to własnie na końcu znajduje się rubryka, która niejako wieńczy cały proces skrupulatnego wypełniania pit 37 za 2016r. Na końcu składany jest bowiem własnoręczny podpis, bez którego nasze zeznanie podatkowego nie zostanie przyjęte i będzie wymagało złożenie przez nas korekty. W przypadku rozliczenia razem z małżonkiem, pamiętajmy o tym, by oba podpisy widniały na formularzu. Składając nasze zeznanie podatkowego do urzędu skarbowego będzie nam potrzebna również kopia naszego pitu. Możemy wykonać normalne ksero lub też dwukrotnie wypełnić druk pit 37. Na kopii naszego pitu urzędnik zaznacz bowiem, że zeznanie zostało złożone w danym dniu. To dowód na to, że rozliczyliśmy się z urzędem skarbowym w terminie i w razie jakichkolwiek nieprawidłowości mamy dowód na złożenie naszej deklaracji.

Deklaracja pit 37

Druk Pit 37 możemy być wypełniany przez nas samodzielnie lub też możemy zlecić komuś jego wypełnienie. Istnieje wiele prywatnych osób oraz firm, które zawodowo zajmują się wypełnianiem deklaracji podatkowych. Warto jednak zapoznać się z instrukcją, zaoszczędzić trochę pieniędzy i wypełnić pit samodzielnie. Pit składany po raz pierwszy może nieco przerażać, jednak składając go któryś raz z kolei dostrzeżemy, że jest to naprawdę proste i wymaga jedynie dobrych chęci.

Słowa kluczowe

 • PIT 37 druk
 • druk pit 37
 • formularz pit-37 do pobrania
 • pit 37 2016
 • pit 37 formularz
 • pit37 wzór bezpłatny
 • pit 37 pdf formularze pity 2016
 • pdf pit 37

Najnowsze artykuły

Jak szybko wypełnić PIT-37 (rozliczenie indywidualne)?

PIT-37 jest drukiem podatkowym, który daje szerokie możliwości zastosowania ulg i preferencji podatkowych. Można złożyć takie rozliczenie PIT wraz z małżonkiem lub z wykorzystaniem statusu samotnego rodzica, jeśli podatnicy spełniają odpowiednie założenia dla skorzystania z takich trybów rozliczeń. Dziś jednak przyjrzymy się bliżej, jak złożyć rozliczenie indywidualne PIT-37. Kto posłuży się takim drukiem i jak można go wypełnić szybko, skutecznie i poprawnie, wraz z zastosowaniem mechanizmów legalnej optymalizacji podatkowej?

PIT-37 jako e-deklaracja - skorzystaj z naszego poradnika!

Jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody wyłącznie z pracy na etacie i nie masz obowiązku doliczenia do swoich dochodów również dochodów małoletnich dzieci, to będziesz rozliczał się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37. Sprawdź, jak tego dokonać i w jaki sposób powinna być wypełniona e-deklaracja podatkowa PIT-37.

Samodzielne wypełnianie PIT-37 po raz pierwszy

Deklaracja podatkowa PIT-37 zalicza się do najczęściej składanych w polskich urzędach skarbowych rozliczeń. Trzeba wiedzieć jednak, jak wypełnić poprawnie ten popularny formularz podatkowy. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać najważniejsze elementy druku PIT-37. Dla kogo przeznaczone jest takie rozliczenie roczne?

PIT-37 - omawiamy formularz pod kątem pytań podatników

Dla kogo właściwie przeznaczony jest formularz PIT-37? Czy podatnicy, którzy pracują na etacie i uzyskują równolegle dochody z wynajmu mieszkania także będą mogli rozliczyć się przy użyciu tego druku? Jaka jest podstawa opodatkowania w takim przypadku? Jaką kwotę wolną od podatku można zastosować? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. To vademecum wiedzy o deklaracji PIT-37 i rozliczaniu się za jej pośrednictwem z urzędem skarbowym.