Pobierz program PITy 2017

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

PIT-37 - rozliczenie roczne i korekta

Wszyscy podatnicy w Polsce, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej (18 i 32 procent - przyp. red.), wypełniają swoje podatkowe rozliczenie roczne na druku PIT-37. Jeśli popełnią błąd formalny, który rzutuje zwłaszcza na finalną wysokość zobowiązania podatkowego, powinni nie czekając na wezwanie ze strony fiskusa, dokonać korekty PIT. Korekta składana jest na takim samym druku podatkowym. Jak poprawnie wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 oraz ewentualnie jego korektę?

PIT-37 z ulgą rodzinną na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych w Polsce ulg podatkowych, z których polscy rezydenci podatkowi korzystają w swoich deklaracjach podatkowych PITy, jest ulga na dziecko. Taka ulga rodzinna może być rozliczona przez podatnika już wówczas, kiedy przynajmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował opiekę nad dzieckiem. Taka ulga może być rozliczona między innymi w deklaracjach PIT-37. Jak tego dokonać, jeśli ma być ona zastosowana w związku z wychowywaniem jednego dziecka w rodzinie?

Jak powinno się sporządzić korektę zestawienia PIT-37?

Podatnicy rozliczający się ze swoich przychodów lub dochodów z wykorzystaniem formularzy PIT mają prawo do ich korekty. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku umożliwia korektę zawsze, chyba że zostało już wszczęte postępowanie wyjaśniające lub kontrola. Wówczas przedmiotem korekty nie może być kwestia kontrolowana przez fiskusa. Podatnicy PIT mają aż 5 lat na skorygowanie deklaracji. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji podatkowej PIT-37 w praktyce? Czy należy ją złożyć na takim samym druku podatkowym jak pierwotną deklarację, czyli PIT-37?

Jakie załączniki można składać razem z PIT-37?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika, będą zobowiązane do tego, aby zestawienie podatkowe złożyć fiskusowi z wykorzystaniem druku PIT-37. Wraz z tym rozliczeniem rocznym można składać wiele załączników, które umożliwiają korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych rocznych. Czy załącznik jest wówczas niezbędny? Jakie załączniki można i trzeba składać razem z deklaracją podatkową roczną PIT-37?

Do kiedy należy składać PIT-37?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, powinni rozliczyć się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Do kiedy takie rozliczenie PIT podatnika musi trafić do właściwego względem jego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego? Jakie obowiązują terminy składania zeznań podatkowych rocznych i czy są one zależne od wybranej przez podatnika formy rozliczenia - osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Jakie ulgi podatkowe można rozliczyć w PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją podatkową dedykowaną tym osobom, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że podatnicy nie byli zobowiązani sami odprowadzać podatku i zaliczek podatkowych do urzędu skarbowego. Ta deklaracja podatkowa stwarza szerokie możliwości do tego, aby wykorzystać w praktyce ulgi podatkowe. Jak złożyć roczny PIT z ulgą i jakie ulgi znajdują swoje zastosowanie w PIT-37?

Możliwe załączniki PIT do druku PIT-37

Deklaracja podatkowa PIT-37 stwarza szerokie możliwości podatnikom do korzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych. Druk PIT-37 można złożyć jako rozliczenie PIT roczne podatnika, a jeśli korzystał on z ulg w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, albo pozyskiwał ponadto dochody z innych, szczególnych źródeł, może być zobowiązany do tego, aby złożyć załączniki PIT. Jakie załączniki można składać w parze z PIT-37?

Jak dokonuje się korekty PIT-37 złożonego internetowo?

Roczne rozliczenie podatkowe można złożyć tylko jeden raz za dany rok podatkowy. Jeśli więc złożyliśmy w danym roku PIT-37, czy to tradycyjnie, w formie papierowego druku podatkowego, czy jako e-deklarację online, to kolejny formularz PIT-37 z tymi samymi danymi podatnika będzie traktowany przez fiskusa jako korekta PIT. W jaki sposób powinna być sformułowana korekta e-Deklaracji PIT-37? Czy w ogóle będzie możliwe skorygowanie zeznania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli zostało ono uprzednio złożone w formie elektronicznej?

Jak należy skorygować PIT-37 wysłany do fiskusa Internetem?

Rozliczenie roczne przez internet może być dziś składane przez większość podatników w Polsce, o ile samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika rozliczają się oni z fiskusem. E-Deklaracje PITy pozwalają na takie samo rozliczenie jak deklaracje tradycyjne, papierowe, i też podobnie do nich mogą podlegać korekcie. W jaki sposób powinna być dokonana korekta PIT-37, jeśli zeznanie to zostało złożone w trybie online? Czy PIT-37 wysłany do fiskusa internetem w ogóle podlega korekcie?...

Jakie ulgi podatkowe do rozliczenia z drukiem PIT-37?

Druk PIT-37 należy w Polsce do najbardziej popularnych formularzy podatkowych na rozliczenie roczne polskiego rezydenta podatkowego. Taki druk powinien trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Kto wypełnia taki formualrz i jakie ulgi podatkowe będzie można w nim rozliczyć?

Czy na druku PIT-37 rozliczymy się z dochodów z pracy za granicą?

Druk PIT-37 służy do rozliczeń rocznych tych podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 procent. Osoby te składają swoje PITy na drukach PIT-37 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego w tym urzędzie skarbowym, jaki odpowiada pod kątem adresu zamieszkania podatnika. Mogą je również wysłać fiskusowi w trybie online. Czy PIT-37 będzie dobry do tego, aby rozliczyć nim dochody z pracy za granicą?

Czy na druku PIT-37 rozliczymy się z dochodów z pracy za granicą?

Druk PIT-37 służy do rozliczeń rocznych tych podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 procent. Osoby te składają swoje PITy na drukach PIT-37 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego w tym urzędzie skarbowym, jaki odpowiada pod kątem adresu zamieszkania podatnika. Mogą je również wysłać fiskusowi w trybie online. Czy PIT-37 będzie dobry do tego, aby rozliczyć nim dochody z pracy za granicą?

Różnice między drukiem PIT-36 a PIT-37

Podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystając z różnych formularzy rozliczenia. Druk PIT powinien być wybrany pod kątem źródeł, z jakich w poprzednim roku podatkowym podatnik pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Do najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce należą druki PIT-36 i PIT-37. Czym różnią się od siebie i kto uprawniony będzie do ich złożenia fiskusowi? Warto powiedzieć, że oba rozliczenia powinny trafić do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Można je złożyć osobiście we właściwym względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej urzędzie albo wysłać pocztą tradycyjną lub internetową.

Formularz PIT-37 - kto rozlicza się na tym druku?

Druki PITy dostępne dla polskich podatników w urzędach skarbowych i na stronach internetowych kreatorów rozliczeń podatkowych, są dostosowane do konkretnych grup osób fizycznych rozliczających się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. O wyborze konkretnego formularza decyduje źródło pozyskiwania przychodów oraz tryb ich opodatkowania. Najpopularniejsze formularze PIT to takie, które odpowiadają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Jednym z nich jest PIT-37. Dla kogo jest przeznaczony i w jakim terminie należy go złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym?

Pit 36 a PIT 37 - porównanie, rady jak wypełniamy

W Polsce podatnicy będący polskimi rezydentami podatkowymi mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Muszą raz do roku składać zeznania podatkowe z wykorzystaniem odpowiednich druków. Druki PIT różnią się między sobą i są dostosowane do wybranej przez podatnika metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do najbardziej popularnych formularzy zalicza się druki Pit 36 i Pit 37. Jakie różnice występują pomiędzy deklaracjami Pit 36 a PIT 37? Jakie są najważniejsze rady fiskusa dla podatników, którzy powinni się nimi posłużyć przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

PIT37 online z ulgą rodzinną

Od kilku lat Urzędy Skarbowe w całej Polsce przyjmują coraz więcej e-deklaracji podatkowych. Składanie rocznych zeznań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w trybie online pozwala na oszczędność czasu. Podatnik nie musi bowiem osobiście odwiedzać Urzędu Skarbowego i stać w kolejkach, aby złożyć deklarację podatkową. Jednym z najpopularniejszych formularzy podatkowych PIT jest PIT-37, przeznaczony między innymi dla pracowników. Czy składając PIT37 online, podatnik ma możliwość zastosowania w nim m.in. ulgi prorodzinnej? Dla kogo ulga rodzinna w dzisiejszym stanie prawnym jest w ogóle dostępna i jak ująć ją w rocznym zeznaniu podatkowym?

Rozliczenie PIT-37 oraz PIT-36 - online czy offline? Co wybrać?

Najbardziej popularnymi formularzami podatkowymi PIT w Polsce są druki PIT-37 i PIT-36. Rozliczenie PIT-37, podobnie jak rozliczenie PIT-36 przeznaczone są dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Niemniej, uzyskiwali je w innym trybie  - za pośrednictwem płatnika lub bez tego pośrednictwa. Zarówno druk PIT-36, jak i PIT-37 można złożyć w Urzędzie Skarbowym w trybie online lub offline, korzystając z tradycyjnego, papierowego formularza. To wybór podatnika, w jaki sposób dostarczy fiskusowi swoje rozliczenie roczne. Ważne jest, aby trafiło ono do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie rozliczenia, tj. do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Wysłałem mój PIT37 po 30 kwietnia - co teraz?

Rozliczenie PIT37 przeznaczone jest dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika, tj. takie Pity przeznaczone są dla podatników, którzy nie byli zobowiązani w poprzednim roku podatkowym do samodzielnego opłacania podatku dochodowego czy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli takie Pity po terminie rozliczenia podatkowego, tj. po 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego trafią do fiskusa, wówczas podatnik musi liczyć się z ponoszeniem konsekwencji prawnych i skarbowych spóźnienia z rozliczeniem. Czy spóźniony Pit 37 wywołuje konieczność opłacenia odsetek od zaległości podatkowej?

Rozliczenie roczne na druku PIT 37 online

Do najbardziej popularnych druków podatkowych wykorzystywanych co roku przez polskich podatników zalicza się formularz PIT-37. Rozliczenie roczne na druku PIT 37 pozwala na oszacowanie kwoty podatku należnego fiskusowi z tytułu dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przez podatnika, opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość, aby wysłać fiskusowi rozliczenie PIT online i uniknąć dzięki temu konieczności składania osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym? W jaki sposób podatnik powinien składać taki PIT-37 ?

PIT-37 w formie rozliczenia rocznego jako eDeklaracja

EDeklaracja podatkowa roczna pozwala komfortowo dopiąć swoje zobowiązania wobec fiskusa. Takie rozliczenia podatkowe Pity składane są przez podatników bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym (odpowiednim pod względem miejsca ich zamieszkania). Rozliczenie PIT drogą online mogą złożyć m.in. te osoby, które rozliczają się z fiskusem za pośrednictwem formularza PIT-37...